Sida:Berzelius Bref 9.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

178

endast med att förbränna kopparen ock ur oxidulen uplösa med svafvelsyra, så mycket som kan oxideras, då hälften ungefärl. blir uplöst och hälften metallisk koppar att åter förbränna. Om man vill göra utkomsträkningen däröfver, synes den slå sålunda ut:

metallisk koppar 25,31 à 125 rdr för 320 ℔ rdr 9,423
syre 6,40 31,71 kopparoxid  
svafvelsyra 32,06    
vattn 7,24 39,30 à 16 sk. rdr 13,16.-
crystallisations vatn 36,23 — 7,24 rdr 23.103
  107,24 eller förmodel. 100

Således circa 11 sk. bco för ℔:det, utom arbetslöner, ved, redskapsnötning.


Du kan ej ifrån vår ort vänta några interessanta nyheter: bland våra bekanta här på stället är alt sig likt. Och alla hälsa Dig mycket. Laga att Du håller dig vid god hälsa.

J. G. Gahn.

Förmodel. kan man nu mera ej skrifva Wolther Gahn till på Paris.

d. 24 sept.

Föregående kom ej att med förra posten afgå för att äfven invänta Palmstedt's bref. I dag skrifver Svedelius från Stockholm af d. 21 aug:227 »Profess. Ol. Swartz berättas hafva dödt i går». — Jag har förut ej hörtt om någon sjukdom, och nog var han sig lik, då jag reste. Skulle detta vara sannt, så är Du väl hans successor, om Du vill hafvadt. Jag skulle önska det för Academiens skulld och en del för min egen, samt [för] bättre skick med journaler etc. Men nog kunde det hända att Du blefve däraf mera hindrad än af din profession. Men så som Du kan jämka och ménagera tiden, torde Du kunna behålla äfven professoratet Emedlertid skall Du väl i god tid låta veta Din åstundan.