Sida:Berzelius Bref 9.djvu/193

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
189

42. Recherches physico-chimiques faites sur la pile etc. Paris 1811.

43. Hugo Herman Böcker (1778—1823), överläkare vid Serafimerlasarettet 1813—1822.

44. Simon Anders Cronstrand (1784—1850), Vetenskapsakademiens adjunkt 1809; efterträdde den 22 juni 1811 Jöns Svanberg som Akademiens astronom eller astronomie observator.

45. N. G. Sefström blev 1812 Berzelii adjunkt efter M. M. Pontin och kvarstod i denna egenskap till 1820.

46. Daterat 24 mars 1811 och publicerat i Bz. Brev II, s. 22. Den åsyftade avhandlingen är: »On some of the combinations of oxymuriatic gas and oxygen». Phil. Trans. 1811, s. 1—35. Här föreslås för första gången namnet chlorine eller chloric gas.

47. Gabriel Collin (1761—1825), optisk och matematisk instrumentmakare, ledamot av Vetenskapsakademien.

48. Preses var vid detta tillfälle Jonas Henrik Gistrén (1767—1847), professor och adjunkt vid barnbördshuset i Stockholm.

49. Boktryckaren Henrik A. Nordström.

50. Daterat 16 juni 1811. Se Bz. Brev, I, s. 18.

51. Élémens de l'art de la teinture, 1:a uppl. Paris 1791.

52. Sophus Christian Seldelin (1787—1861), dansk kemist och teknolog; arbetade 1811 på Berzelii laboratorium.

53. Här torde avses antingen B. R. Geijers eller G. M. Schwarts' uppträdande vid sekreterarevalet.

54. Olof Johan Cöster (1768—1838), assessors n. h. o. v. Innehade 1798—1837 apoteket Ugglan i Stockholm.

55. Möjligen J. G. Netzel (1783—1867), känd såsom samlare och donator.

56. Einige Bemerkungen über Eisenoxydhydrat. Gilb. Ann. 38, 1811, s. 64—69.

57. Förklaringen ligger numera nära till hands. Detta torde i själva verket vara den första iakttagelsen, att luftens