Sida:Berzelius Bref 9.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
191

70. Om denna genom oförsiktigt hanterande av det nyss upptäckta och till sina egenskaper ännu föga kända klorkvävet förorsakade explosion, vilken så när hade kostat Davy synen på ena ögat, se Bz. Brev III, s. 11.

71. Härmed avses utan tvivel Th. Thomson, som hösten 1812 berest Sverige och därunder gjort Gahns personliga bekantskap. Jfr förordet.

72. Triklormetylsulfonklorid, CCl8SO8Cl, av Berzelius kallad acidum muriaticum sulphuroso-carbonicum.

73. Originalets »1812» är tydligen oriktigt.

74. Eva Gahn (1782—1850), dotter av assessor Henrik Gahn och sedan 1802 gift med fabriksidkaren Johan Jacob Munktell från Falun.

75. Möjligen Georg Samuel Kallstenius (1786—1863), auskultant i Bergskollegium, senare övermasmästare i Värmland. Oriktig stavning av personnamn är i Berzelii brev ingalunda ovanlig.

76. Förmodligen den i anm. 74 omnämnde J. J. Munktells äldste son Johan Henrik (1804—1861).

77. David Schulz von Schulzenheim (1732—1823). Apotekaren C. F. Plagemann hade begärt tillstånd att från sin kemikaliefabrik få mot viss rabatt på medicinaltaxans priser leverera kemiska och medicinska preparat till Garnisonssjukhuset, men Apotekaresocieteten, som härav befarade ett intrång i sina privilegier, hade däremot avgivit en energisk protest. I detta på sin tid mycket uppmärksammade mål hade nu Sundhetskollegium att avgiva utlåtande till K. Maj:t.

78. Gustaf Brunnmark (1773—1814), legationspredikant och pastor vid Svenska församlingen i London.

79. Med »Plagemans prisupgift» torde avses den tryckta »Pris-courant på Techniska och kemiska Præparater», som den ovan nämnde apotekaren Plagemann utgav på nyåret 1813. Hans fabrik, den första i sitt slag i Sverige, var ursprungligen (1806) anlagd i Södertälje men hade år 1812 blivit flyttad till Bergsunds bruk invid Stockholm.

80. Johanna Lovisa (Louise) Hochschild (f. 2310 1784). Lindstr. Syster till Berzelii vän diplomaten Karl Hochschild.