Sida:Berzelius Bref 9.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

192

81. Förmodligen identisk med den i brevet n:r 36 omnämnde »bondlurken».

82. En förmodan, att Berzelii här omtalade elektricitetsmaskin möjligen kunde återfinnas bland äldre apparater tillhöriga Vetenskapsakademiens fysiska institution, har (enligt benägen uppgift av professor Carlheim-Gyllensköld) icke besannats.

83. Slutet av brevet saknas.

84. Under förutsättning att föregående brev (n:r 38) är rätt daterat, bör detta vara skrivet den 27 augusti.

85. Änkedrottning Sofia Magdalena avled den 21 augusti 1813 på Ulriksdals slott.

86. Som bekant hade den franske fysikern Malus (1775—1812) år 1808 upptäckt lagarna för ljusets polarisation.

87. Torde avse de försök, som beskrivas i Seebecks år 1813 offentliggjorda avhandling »Einige neue Versuche und Beobachtungen über Spiegelung und Brechung des Lichtes». Schweigg. Journ. VII, s. 259—298, 382—384.

88. George John Singer (1786—1817). On the effects of twenty thousand zinc and silver plates, arranged as an electric column. J. Nat. Phil. 35. 1813, s. 84—87.

89. Moreau, som under direktoriet och konsulatet varit Napoleons medtävlare om makten och folkgunsten och sedermera av honom landsförvisats, hade på de allierades sida deltagit i striderna utanför Dresden i slutet av augusti 1813, varunder han fått bägge benen krossade av en kanonkula. Berzelii intresse för honom torde hava ökats av den omständigheten, att M. kort förut någon tid uppehållit sig i Sverige på genomresa till krigsskådeplatsen.

90. Tydligen felskrivning för tunnare.

91. Åsyftar Berzelii kritik av Davy's »Elements of chemical philosophy». Se Bz. Brev II, s. 38—59.

92. En blandning av 1 d. tenn, 1. d. zink och 2 d. kvicksilver, uppfunnen av österrikaren Franz Freiherr von Kienmayer (död 1802).