Sida:Berzelius Bref 9.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
193

93. Carl Johan Stenfelt (1779—1823), övermasmästare i Uppland och Västernorrland.

94. P. J. Hjelm, som var myntguardien och direktör för Bergskollegii kemiska laboratorium, hade avlidit den 7 oktober 1813.

95. D. Brewster, On some properties of Light. Ann. Phil. II, 1813, s. 232—233.

96. Gahns son Johan Henrik (1775—1834) gifte sig den 22 oktober 1813 i Falun med sin kusin Johanna Charlotta Théel (1777—1855). Dottern Maria, den i breven ofta omnämnda »mamsell Marie» (1789—1867), firade först den 20 augusti 1816 sitt bröllop med Pehr Daniel Lorichs (1785—1853), sedermera landshöfding i St. Kopparbergs län.

97. Gahn var 1773—1814 Bergscollegii »stipendiat i kemien» och efterträddes i denna egenskap av Eggertz den 2 juni 1814.

98. Antagligen Carl Magnus Robsahm (1776—1840), som 1805—1816 var sekreterare i Bergskollegium; sedermera bergsråd. År 1819 adlad af Robson.

99. Fredrika Christina Hochschild (1783—1839), gift 1806 med Hans Järta i hans andra gifte. Syster till den ovannämnda mamsell Hochschild.

100. Samme Olof Lidiin, som år 1773 blev myntmästare.

101. Ifrågavarande svarvstol finnes ännu i behåll och förvaras i Vetenskapsakademiens Berzeliusmuseum.

102. I Berzelii analys har vätehalten utfallit nära 1 procent för högt, 3,95 i stället för 3,03, varav följden blivit, att hans formel för vinsyrans anhydrid innehåller 1 atom väte för mycket.

103. Enligt Davy skulle klorkvävet hava innehållit 4 atomer klor på 1 atom kväve. Phil. Mag. 42, 1813, s. 321—327. Jfr Bz. Brev III, anm. 63.

104. Johan Anders Stenberg, född i Vadstena 3 sept. 1781, död på Gripsholm 5 juli 1839 av »nervslag». Grosshandlare, arrendator av Gripsholms kungsladugård, disponent vid Gripsholms svafvelsyrefabrik till dess brand 1824. Lindstr.


13 — 22185. Berzelius.