Sida:Berzelius Bref 9.djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

198

161. Johann Christoph Ullmann (1771—1821), Oberbergrat, professor i gruvvetenskap m. m. vid universitetet i Marburg.

162. Anders Svedelius (1782—1834), grosshandlare i Stockholm, en av delägarne i Gripsholmsfabriken.

163. Syftar på Berzelii kompaniskap med G. M. Schwartz och L. G. Werner. Se Bz. Sb. ant. s. 32 och följ.

164. Gahns brorson Henrik Volter Gahn (1784—1820), son till assessor Henrik G. Expeditionssekreterare. Företog 1817—1819 en längre utrikesresa.

165. Gahns ovan nämnde son Johan Henrik, »direktör över svavelbruket» i Falun.

166. Claes Anders Wallman (1774—?), bergmästare i Falun.

167. Sannolikt felskrivning för »The Edinburgh Encyclopædia», som utgavs av Brewster. Se Bz, Brev VII, s. 5.

168. Ann. Phil. VII, 1816, s. 272 och följ.

169. Sannolikt den första uppgiften om acidimetrisk titrering. Eljes plägar Gay-Lussac anföras såsom upphovsman till denna likasom till titreringsanalysen överhuvud. Se t. ex. E. von Meyers »Geschichte der Chemie».

170. Antagligen Beata Charlotta af Segerström (1788—1866), gift 1810 med kammarjunkaren, sedermera kanslirådet och hovmarskalken Erik Julius Lagerheim (1786—1868), son av den ovannämnde presidenten L. (s. 103).

171. Med »lilla boken» menas Berzelius, Försök att … grunda ett rent vettenskapligt system för mineralogien, Stockholm 1814. Det anmärkta tryckfelet återfinnes där s. 91.

172. Johann Ludwig Georg Meinecke (1781—1823), professor vid universitetet i Halle.

173. Bör vara »vätgasens».

174. Gahns måg och dotter. Jfr. anm. 96.

175. Skall vara »Annales de Chimie et de Physique». Tidskriften kallas ny, emedan den från och med 1816 började