Sida:Berzelius Bref 9.djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
197

148. Erik Edholm, adlad af Edholm (1777—1856).

149. En syras mättningskapacitet: mängden av syre i den kvantitet bas (oxid), som mättar 100 viktsdelar av syran (anhydriden) i fråga.

150. Sefströms farhåga besannades: hustrun, vars namn var Hedvig Charlotta Åslund, avled den 16 maj 1816, 40 år gammal, till följd av den här skildrade olyckshändelsen.

151. Charlotta Aurora De Geer af Finspång (1779—1834), gift 1811 med friherren, sedermera greven och statsministern Gustaf af Wetterstedt.

152. Eggertz förlorade sitt ovan omtalade stipendium den 6 maj 1816; det gavs följande år till G. S. Kallstenius. Frans Adolf von Schéele (1795—1863) var vid denna tid auskultant i Bergskollegium; blev sedermera bergmästare i Värmland.

153. Se K. V. A. Handl. 1817, s. 26—28.

154. Samuel Noræus el. Noréus (1775—1826), justitieråd. Den i brevet omtalade fru Nordenström var möjligen en anförvant till hans hustru Jeannette Marie Nordenström.

155. Per Gustaf Cederschiöld (1782—1848), professor vid Karolinska institutet.

156. Christian Gottlob Gmelin (1792—1860), som vid denna tid arbetade på Berzelii laboratorium; blev senare professor i kemi vid universitetet i Tübingen.

157. Gahn hade år 1816 övertalat Berzelius att tillsammans med honom, geschwornern Eggertz m. fl. inköpa en vid Gripsholm anlagd svavelsyrefabrik, som såldes på auktion för en konkursmassas räkning. Vid denna fabrik tillverkades även ättika, blyvitt och åtskilliga andra kemiskt tekniska preparat.

158. Berzelii äldre beteckningssätt för bicarbonas halicus, kaliumbikarbonat.

159. Nils Gustaf Nordenskiöld (1792—1866), Berzelii lärjunge. Slutligen överintendent för finska bergsstyrelsen.

160. Kondrodit, jfr Bz. Brev VIII, s. 47, 48.