Sida:Berzelius Bref 9.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

tvålartad vätska. Thenard tillade till tvålen ännu et ämne af en egen extractartad natur, som hade bäsksöt smak. Jag fann at gallen icke är någon tvål, at den har aldeles samma vattenhalt, samma mängd af natron och koksalt som blodet, och at dess gröngula, bäsksöta, egna ämne har den egenskapen gemensam med ägghviten, hvaraf den är bildad, at af syror fällas til en sur, olöslig förening; men denna är här til sitt förhållande lik olja. Fällee den med svafvelsyra, och syran i fällningen neutraliseras med kolsyrad baryt, så får man det åter uplöst som förut, och man har en regenererad galla. — Vid analysen af kött fann jag i köttets vätskor en brännbar syra, som jag först trodde vara ättiksyra, men som, då jag feck den ren, liknade äpplesyra, och hvilken jag slutligen finner vara Scheele's mjölksyra.8 Den finnes i nästan större mängd der än i mjölken. Jag får den, då köttets afdunstade vätskor blötas i alkohol och alkoholsolutionen fälles med saltsyrad baryt eller kalk, hvilken sedan sönderdelas med svafvelsyra. En vigtig skillnad emellan mjölksyran och äpplesyran är deras förhållande til bly, hvarmed den förra ger et deliqvescerande salt. Jag håller på at upsätta en liten memoir emot Fourcr[oy] och Vauq[uelin] angående deras eländiga försök med mjölk och mjölksyra.9 — Den gelbe Säure, som desse kemister skänkte oss i den gula olösliga massa, som fås, då kött behandlas med salpetersyra, har jag också undersökt. Den fås af ägghvite, ost, blodets färgämne, af lens crystallina m. m. — Då den kokas med kolsyrad kalk, får man en gul saltsolution, som efter afdunstning delas af alkohol i salpetersyrad kalk och i mjölksyrad kalk. Det olösta af gula syran har intet spår af syra, men blir åter gelbesäure genom tilsats af svafvelsyra eller saltsyra. Denna gula syra är icke annat än en förening af gulfärgad materia fibrosa med någon syra, som kan vara nästan hvilken som heldst, sedan man borttagit dem hon får under beredningen. — Jag har gort en temmeligen fullständig analys af blod, så väl af oxen som af människan. Bland oväntade saker den är: 1:o at der intet finnes et enda sporr til lim, och jag har sedan öfvertygat