Sida:Berzelius Bref 9.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

Förmodligen har Herr Assessoren fått läsa Davy's försök mer i detalj än jag, som endast känner dem af Handels-Tidningen.13 Jag har med en ganska verksam stapel under 48 t. ständig verksamhet icke kunnat frambringa något metalliskt af caustikt kali. Det var torrt och krystalliseradt, inneslutet för luften i et litet glas, och electriserades på +sidan med platina- och på —sidan med guldtråd. Denne sednare blef väl mörk och slutligen svart, men ingen ting afsattes. Då kalit var +20° varmt, höll det sig stelt, och fugtades det då med vatten, så utvecklades vätgas i myckenhet. Det ledde annars lika både torrt och vått. Höll jag det vid +40°, så var det i en grötig fluss och gaf åter vätgas. Davy's kalimetall smälte redan vid +10°; jag borde således då hafva fått den flytande eller guldtråden dermed amalgamerad. Deremot var det svarta öfverdraget lätt at afskjuta. I denna uptäckt ligger någon ting osannolikt, åtminstone emot analogien med ammoniaken, eller också ligger der första anledningen til metallernas decomposition.

Men jag har länge nog uppehållit Herr Assessorens tolamod för denna gången.

J. Berzelius.

P. S. Förlåt min slarfvighet, men jag har velat skrifva fort och mycket och hinner ej skrifva om det.6. Gahn till Berzelius.

Fahlun d. 3 martii 1808.

Oagtadt vår kortta påsttid här på stället, tror jag göra bättre att i brådska i dag svara någre ord på Herr Professorens ganska kärkomna och interessanta bref med denne påst än att upskjuta med den anvisning jag tror kunna gifva till Davy's försök.

Jag har sjelf ej hörtt det minsta talas om något sådant försök af Davy, hvarigenom han skulle utbringat något