Sida:Berzelius Bref 9.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28

skall jag sprätta ur dem ur 63;dje volum[en] af desse Annaler och sända på påsten.

Herr Professoren har en stor heder af desse Davy's interessanta försök, som först utredde sammanhanget och satte saken i gång.16 Sedan var det ej så konstigt att vidare och i samma väg poussera försöken, ehuru at utslagen i många mål blifvit oväntade. Titt. afhandling var en tid oanmärkt af utlänningarne, men nu synes det att de börja göra Titt. justice därföre.

Apropos af denna electricitet. Titt. förklaring öfver stappelns théori i sista stycket af Afhandlingarne17, var den som genast föll mig in, då denna sak år 1800 först blef bekant: och att verificera den genom analogie af de gamla electriske phenomenerne gorde jag genast en stappel af belagda glasskifvor, hvilka lagda på hvarandra alla laddades och borde laddas, då ifrån machinen electricitet leddes till öfversta skifvan och afledning gordes från den understa. Men det tagna urladdningsslaget blef ej starkare än af en enda skifva, eller jag tror svagare. Jag minnes ej, om jag äfven försökte att ladda hvar skifva för sig, innan de sammanlades. Hvad är orsaken till det skiljagtiga utslaget? Jag föresatte [mig att] göra om detta och undersöka, då jag först feck sista stycket af afhandflingen]. Men hos mig förstöras merendels sådane föresattser af andra sysslor af annan art.

Jag tackar ödmjukast för de många interessanta och oväntade nyheterne. Om Fourcroy gärna analytiserar i galopp, hade jag ej väntat det af Vauquelin. Men huru buro de sig äfven åt att neka flusspatssyran i benen? etc.18 Jag önskade högel[igen] att få vara med ibland auditorerne i Titt. laboratorium. Hvem har kunnat gifva de styrande nog insigt och förstånd att promovera en sådan inrättning?

Jag ber att få komma igen en annan gång.

J. G. Gahn.