Sida:Berzelius Bref 9.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

36

kan användas til practisk nytta. — Men det är väl för Herr Assessoren at papperet nu är slut.

Vördnadsfull hälsning och vänskap.
Berzelius.

Ändå et P. S. I febr. m[ånads] häfte af Nicholsons Journal har Sylvester24 repeterat Davys försök och fått samma grå materia som jag; men han nyttjade en 150 parig trogapparat och feck så mycket, at den detonerade, då den kom åt vatten. Min blef oförändrad i vatten men försvann, då tråden sattes i salpetersyra.10. Berzelius till Gahn.

d. 2 maj (1808].

Jag har lustiga saker at berätta. — I sällskap med min adjunkt, hofmedicus Pontin, lånade jag hem Vetenskaps Akademiens plåtbatteri af 26 p[ar] hoplödda plåtar af 10 tums sida. Vi försökte med dessa at klyfva alkalierna, men förgäfves; de svartnade väl, men vi fingo ingen handgripelig basis, utan denne blandade sig ouphörligt med kalit. I stället för platinaskifva valde vi derföre qvicksilfver, som skulle amalgamera basen; detta lyckades och vi fingo basen af kali, som kristalliserade i amalgaman, ej olik blyterningar. Vi hafva ännu icke fått den ren. Denna amalgama syrsätter sig på vattnets och luftens bekostnad til kali och amalgamerade jern i ögonblicket. Men ännu mer. Vi omgorde försöket med kalkjord och fingo en amalgam af annan art. Den syrsattes häftigare både i luften och i vattnet, den kristalliserade icke, amalgamerade icke jern och gaf med en våldsam fräsning kalkvatten, då den öfvergöts med vatten. Kalkvattnet satte hinna i luften, fälldes med oxalsyra och gaf med svafvelsyra efter afdunstning gips. Se här apparaten til försöket:

a är en boll af nyss släckt kalkjord och vatten. b är