Sida:Berzelius Bref 9.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37

qvicksilfver, c en insmält platinatråd och d en platinatråd inhäftad i korken. c förenas med — och d med +polen.

Då försöket repeterades med barytjord, så erhöllo vi en amalgama af ännu en annan art; den syrsattes trögt i luften och föga i vatten. Försattes vattnet med en atom svafvelsyra, så utvecklades vätgas svagt, och kulan omkläddes af tungspat. Sattes en platinatråd i blanningen, så utvecklades vätgas från tråden med en exempellös häftighet, och

qvicksilfret betäckte sig med en tät hinna af tungspat. Vi hafva ännu icke kunnat göra något försök så i stort, at vi kunnat bestämma sammansättningens qvantitativa förhållande med någondera.

Ytterjord emotstod stapelns sönderdelande åverkan, sannolikt genom sin olöslighet, men vi skola försöka henne på många sätt.

Strontianjord gaf oss icke eller någon basis, men detta skedde genom et fel i apparatens tilställning och skal säkert lyckas.

Just nu står caust. ammoniak i apparaten; få se om qvicksilfret impregnerar sig med en metall, som utom