Sida:Berzelius Bref 9.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

64

Assessorens godhet med snaraste återfå papperet om blåsröret med Hr Assessorens correctioner.

Jag utarbetar en lång afhandling för Vetenskapsakademien, som skal taga in goda bitar i hvarje häfte af Handl[ingarna] för i år. Såsom en lustig sak derur kan jag anföra at antimonium ger en syra och en syrlighet, och dessa båda bilda egna, temmeligen distinkt åtskiljda salter.

Jag har deri tillika vågat en öfveisigt af den tilkommande electrochemiska theorien.

Högacktning och vänskap.

Jac. Berzelius.


27. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 5 mars 1812.

Jag tackar tusendefallt för Herr Assessorens godhet med blåsrörsprofven; de skola rätt snart komma tilbaka tryckta. Hvad den röda tennoxiden beträffar, så är dermed icke meningen at den skulle behålla sin röda färg efter afsvalning; utan den absolut rena tennoxiden, sådan den fås genom utfällning ur spir[itus] Libavii, är hvit, halfgenomskinlig och glasig, men den blir i bränning först gul, sen brandgul, så cinoberröd och slutligen mot glödgning, hvilken färgvexel återgår i motvänd ordning under afsvalningen, til dess at blott den blekgula återstår.

Min resa blir, på kronprinsens befallning, upskjuten til slutet af april, och det står i vida fältet, huru det då kommer at gå, ifall våra tvifvelagtiga ställningar icke fått en mera deciderad tournure.

Jag reser i morgon til Upsala och camperar der i några dagar med Afzelius och Ekeberg, sedan flänger jag af til Skinskatteberg i sällskap med Rothoff och slår mig lös på en vecka, sedan jag arbetat temligen styft under månaderna december, jan[uarii] och februarii för at hinna ifrån mig mina