Sida:Berzelius Bref 9.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
69

följer med, fås det bland kiseljorden och utdrages derifrån med caust[ik] ♦ i form af hornsilfver.

2:o Thomson's bok är et godt verk. Dock synes mig Murray's vara bättre.65

3:o Wollaston's goniometer skal nu göras här. Lilla Svartz'en har åtagit sig at skaffa 1 dussin ex. deraf; hvilkas afsättning Svedenstjerna garanterar.

[4:o] Priset på en vanlig prisma är 6 rdr. Jag har fått en någorlunda god, men den kostade 15 rdr.

[5:o] Platinatråd har jag hemtagit 1 uns, som kostade 10 rdr. Sådant får man lätt i bref. Mer intressante än platinatråd äro små tunna platinaremsor, hvilka nu öfveralt i England nyttjas för platinaskedar vid blåsrörsförsök. Man invecklar decrep[iterande] ämnen deri, och så fort et ämne skulle förstöra platinan, så klipper man bort den skämda biten och brukar den nästa. Jag sänder litet deraf til Assessorns försökande. (Apropos om tråd, lilla kortbiten innehåller platinatråd i holen, dragen af Wollaston. Gissa för roskuld huru det är gordt.)

[6:o] Eng[elska] glasrör duga ej til blåsning; de göra också ej så konstiga saker s. fransoserna; svarta färgen brännes bort i yttre lågen, sedan piecen är färdig.

[7:o] Engelska evaporerskålar af postlin duga ej stort, deras postlinsmortlar äro deremot förträffliga. Jag har hemtagit et tjog af de sednare och något af de förra.

Men tiden går så nära på posttimen, at jag måste afbryta. — Lilla papperet innehåller columbium af columbiten, hvilket Wollaston anhåller at Hr Assessoren ville vara god och jemföra med tantalum.66 Mera innom korrt.

Berzelius.