Sida:Berzelius Bref 9.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
87

fuskat med upställandet af min electricitetsmachin, som jag icke kan få at bli så starkt electrisk på långt när, som Herr Assessorens var. Jag har smort kuddarna med Kienmayerska amalgaman92 och sökt observera i deras constraction och vaxdukens application, alt hvad jag funnit anfört; til och med præs[identen] Edelcrantz har varit så god och hjelpt mig, men den kan ändå aldrig bli så electrisk, at conducteuren slår öfver til kuddarna. 6 tums gnista är det högsta jag kunnat få. Conducteurerna stå på stora solida 6 quarter höga glaspelare och synas således vara isolerade temmeligen väl. Kanske gör skifvans diameter och yttre delens större omsvängningshastighet at kuddarna ej kunna tilspännas tilräckligt, utan at skifvan blir så godt som orörlig och at derigenom ej nog electricitet utvecklas.

Jag har undersökt de sända profven minutieust. Skärstensresiduum håller en sådan quantitet koppar, at dess resultat aldrig kan bli bevisande, och det af vanligt artif[icielt] svafvelb[undet] jern med svafvelsyra är svafvelb[undet] i maximum med en ringa inblanning af något, som jag gissar vara den sökta svafvelbindningsgraden. Således är denna sistnämnda nu mer problematisk, än jag tyckte, då jag sist skref. Nu måste jag undersöka verkan af jernsaltet på artif[iciel] svafvelkis, omsmält i luterad degel, för at vara fri från ♦ i maxim[um].

Davy's explod[erande] gas (eller euchlorin) fås af saltsyra med öfvers[yrsatt] salts[yradt] kali; men den explod[erande] oljan fås af syrs[att] saltsyregas, som man låter absorberas af en mättad uplösning af salpetersyrad ammoniak. Producten består af saltsyra och salpetersyra i vattenfritt tilstånd; explosion upkommer af saltsyrans decomponerande åverkan på ♦, hvarvid syrs[att] saltsyregas och quäfgas utvecklas.

Thomson utgifver en chemisk journal, kallad Annals of Philosophy, som är rätt bra redigerad.

Blanksmörjan göres, efter det recept jag fått, af et spetsglas bomolja blandad med et lod stark svafvelsyra och