Sida:Berzelius Bref 9.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

88

sedan under ständig omrörning indrupen i en blanning af 3 quarter god vinättika med 4 lod slammad bensvärta och 4 lod socker, samt 3 lod gummi arabicum. Jag har tyckt at 1 lod af det sista är nog.

Rörande försöken med lilla masugnen ville jag nog vara til tjenst. Gud gifve mig bara förmåga dertil — Hvilken är den Stenfelt, som anförer försöken vid Klosters bruk?93

At kolet i tackjernet af slaggen och genom dess reduction förtäres, har jag lärt ur Joseph Black's Vorlesungen, übers[etzt] von Crell; der denna process synes mig bättre utredd än hos någon annan författare.

Hjelm'ens död94 kan ej vara Hr Assessoren obekant. Jag har i samråd med Rothoof framför eldbrasan utnämnt Eggertz til hans efterträdare. Han är säkert den enda, som duger. Lagerhjelm har och tänkt söka dit och sälja sit bruk. Svedenstjerna springer nu på händer och fötter för at bli Hjelm'ens efterträdare, men han är, entre nous, en för stor dansmästare och aldeles ingen vettenskaplig påläggskalf, och en sådan bör väl ändå ha den platsen. — Kör hit Eggertz med det snaraste, så at [folk] får veta af honom.

Min vördnad [för] Hr Assessorens familie.

J. Berzelius.

P. S. I sept. häftet af Thomson's journal står at chromsyradt bly doubblerar 3 g[ånger] starkare än Islandskristallen och bryter ljuset 13 g[ång] starkare än demanten, Observation är af Brewster.9544. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 18 oct. 1813.

Jag har i dag en sak at meddela, som ligger mig mycket på hjertat. Vid närmare eftertänkande af successionen efter Hjelm har det yppats at ingen utom Herr Assessoren kan af denna platz göra hvad den bör vara. Herr Assessoren har