Sida:Berzelius Bref 9.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

94

efter gorde jag mig et bläckrör at utpå omge glasröret, hvilket då höll; men slutligen då alt geck bra, befanns at man aldrig kan få den bruna blyoxiden så fri från damm, at icke det gör et aldeles förvillande fel i resultatet. Jag har således måst vända mig til kali oxymuriaticum. Men som detta gör en så förfärligt hastig förbränning, så försökte jag at utspäda blanningen med en stor mängd blyoxid. Massan exploderade; jag har icke kunnat utfinna orsaken. Jag omgorde försöket men blandade massan med glödgat koksalt, och nu äntligen geck det; men det försöket gorde jag först i går. Jag har under tiden varit så oduglig til alt annat än at omgöra eller fundera på nya försök til vinnande af mit ändamål, at Gud vet om ej Hr Assessoren fått vänta ännu längre på bref, om det ej velat gå.

Från England har jag nyligen haft flera bref. Intet annat nytt än at Wollaston uttänkt en liten sliding rule, på hvilken man kan i et ögonblick se, huru mycket syra och basis som finnes i en gifven quantitet, lika mycket hvilken, af et salt; tillika ser man då, huru mycket af hvart och et annat salt med samma syra innehåller en lika quantitet syra. Hela piecen är stor som et 8 blad. — Tennant har begärt af Mac Michael at få en noga upsats på Hr Assessorens frågor om kopparen, hvilka han skal göra sig et serdeles nöje af at besvara.

Thomson ber ganska mycket hälsa Hr Assessoren och anhåller at Hr Assessoren vore god och genom mig skickade en liten beskrifning på sina svafvelugnar med ritning, ifall Hr Assessoren ej skulle villa göra hemlighet af dem. Förmodligen vil han deraf göra en artikel i sin journal. — Den kan ganska väl skrifvas på svenska, som Thomson läser.

Medföljer med tacksägelse för besväret med mit lärft 30 rdr rgds; tillika med hvilka jag anhåller ödmjukast at Hr Assessoren lägger mig för fru Järta's fötter.

Plageman har ännu ej Hr Assessorens préparater färdiga, men jag tror at åtminstone kalit blir rätt bra. Projectsvis tror han det komma at kosta 6 rdr rgds skålpundet.