Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
91
30 JULI.

Langworth fort. Den är på långt håll ej olik danskarnes Kroneborg, ehuru den är af långt mindre betydenhet, och den ger en angenäm anblick åt den förbifarande, som söker vackra utsikter. Harwich är en liten lapprisstad, men den presenterat sig från sjösidan förträffligt. En fyrbåk, en mängd på sidan belägna kaserner samt ett på andra sidan och högre beläget, litet, beständigt flaggande kastell blanda sig i åskådarens öga med staden. Under det vi kryssade i hamnen för att hinna ankringsplats, gaf oss en liten tumlare ett roligt spektakel. Han började ett stycke framför fartyget sin vanliga tumling, bestående däri att han efter hvartannat förer hufvudet, ryggen och stjärten öfver vattenytan, hvilket i synnerhet därigenom får ett eget utseende, att han på ryggen har en stor uppstående pigg. Sedan han för oss tumlat några hvarf, kastade han sig några gånger hel och hållen flera fot upp öfver vattnet, hvilket med en sådan koloss såg rätt besynnerligt ut. Vi flngo därigenom också bättre tillfälle att se dess form och färg.

Ändtligen ankrade vi kl 8, båten nedhissades i sjön, och gref Löwenhjelm och jag, som blifvit försedda med kurirpass, fördes genast af kaptenen i land. Men vi hunno ej alla tre i båten, innan tullbetjäningen redan var ombord på paketen för att taga kännedom af gods och passagerare och brummade litet med kaptenen, för det vi redan kommit undan deras klor. Det är likväl ett beskedligt folk, ty för ett 2 ½-shillingsstycke pr man får man dem genast att vända om. Denna inkomst var nu reducerad till hälften genom vår affärd.

Det var en rätt besynnerlig och alldeles icke angenäm känsla att få foten på fast land. Jag mådde riktigt illa däraf, och de första ögonblicken intermitterade min puls hvart tredje eller fjärde slag, så att jag ville svindla. Det gick dock genast öfver, men sedan gungade omkring mig husen, gatan och rummet, dit jag slutligen inkom.

Formaliteterna för att insläppas i det engelska landet bestodo nu uti att låta undersöka och påteckna sina pass.