Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
96
RESAN TILL ENGLAND 1818.

som äges af en hr Coxe och af honom bäres vid högtidligheter på hofvet. Den är hvarken vacker eller gjord med smak, utan den är som våra vanliga uniformsvärjor, något kortare, men har fästet och skidan af guld och fästet smyckadt med ganska stora rubiner, safirer och några diamanter. Värjan kostar 4,000 pund sterling och förvaras hos juveleraren, emedan Coxe är rädd, att hon kan stjälas bort hemma hos honom. Sedan sågo vi ett litet fodral af 15 tums längd och 5 tums bredd, som inneslöt trenne diamanter. Den ena af dessa är efter ögonmått i sin längre tvärlinje 1 ½ tum och i den mindre 1 tum, den väger 47 ½ karat, och dess värde är 30,000 guineas eller i svenskt mynt 415,000 riksdaler banko.66 Den andra var något mindre, är värd 15,000 guineas, och den tredje var värd blott 5,000 guineas. Alltsamman således värdt mer än ½ million svenska riksdaler banko.

Sedan vi hos Tottie afgjort våra affärer, gjorde vi en liten tur på båt Themsen utföre till Greenwich för att se det där inrättade förträffliga invalidhuset. Detta invalidhus är ett af de magnifikaste slott i England. Det rymmer 1,700 invalider, som där hafva mat och husrum för lifstiden, och inrättningen ger dessutom underhåll åt 33,000 invalider, som äro spridda öfver hela England. Alla dessa invalider måste hafva tjänt i flottan. Sedan man sett mången i kriget stympad svensk soldat i djupaste armod tigga sitt uppehälle för dagen, så kan man icke låta bli att afunda britten den känsla af tillfredsställelse det måste ge att veta, att den, som försvarar hans välstånd och underhåller hans öfverlägsenhet i makt, har en reträtt, när olyckor eller tilltagande år neka honom att vidare fortfara. Gubbarne bo tillsamman i långa rum, kallade wards; hvar och en har [en] liten af bonad ek byggd, särskild kammare eller cella, där han har sin säng, sina böcker och kläder. Cellan har fönster utåt salens fönstersida och är så ljus, att jag såg flera gubbar sitta därinne och läsa. Dessa cellæ upptaga nära hälften af salens bredd, den