Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106
RESAN TILL ENGLAND 1818.

fanan hänger riddarens svärd. Sedan en riddare är död, borttages fanan, och hans vapen utstickes på en mässingsplåt och upphänges därunder. Väggarna äro snart fyllda med döda riddares vapen, och de äldsta riddarnes sköldemärken äro inbrända i glaset af de två första fönsterna på hvar sida om altaret. Kapellet har några fönster med inbrända målningar på glas. Målningen är god och väl utförd, och dessa fönster göra en ganska angenäm verkan. Själfva altartaflan ar ett sådant fönster. Alla ämnen för dessa målningar äro ur bibliska historien.

Efter att hafva inhämtat en god middag i staden Windsor på Castle Inn återtogo vi vägen till London och besökte i hemvägen Frogmore, som ligger en svensk fjärdingsväg eller kanske något mer från Windsor. Härtill hade vi måst begära ett slags skriftligt tillstånd af auktoriteterna i Windsor, hvilket också beviljades. Frogmore är märkvärdigt därföre, att det är helt och hållet byggdt och planteradt af närvarande drottningen, som upptog det från en simpel äng. Huset är rätt vackert, har tvenne våningar och ett för England tämmeligen stort antal rum. I nedra våningen äro flere rum fyllda med böcker. Ett rum innehåller verk hörande till naturalhistorien, ett annat fysiska böcker, och det största af dem håller en blandning af historia och skön litteratur. Bland märkvärdigheter förekommo två smärre rum, där alla ritningar, äfven de på stolsdynorna, voro gjorda af drottningen i Württemberg.70 Tvenne större rum voro tapetserade med trä, måladt och lackeradt på kinesiska viset, så att man skulle taga det för kinesiskt. Detta var prinsessan Elisabets egenhändiga arbete. I öfre våningen förekom en sängkammare med sitt förmak, där alla möbler voro af elfenben. En stor säng med fyra 3 alnar höga stolpar att bära sänggardinerna och ett par dussin länstolar, allt af elfenben, voro presenter af lady Hastings och lämningar af den österländska prakt, hvarmed hennes man lät omgifva sig såsom engelsk guvernör i Indien.71 Ett af de rum, som mest