Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
119
7 AUGUSTI.

spraka aldrig och lukta väl, då våra lukta infamt både af svafvelsyrlighet och svafvelhaltig saltsyra.

Hos apotekaren Fischer i Conduit street köpte jag sedan en flaska vinum colchici, som innehåller knappa två uns och kostade 4 shillings. Fischer var ej hemma, och hans kompanjon försäkrade mig, att jag icke skulle få veta sammansättningen, om icke sir Everard Home själf skulle lämna den. Jag var icke envis, helst Home ej utan att skämmas kan vägra mig uppgiften, då jag af honom begär den. Nu är han på landet

Efter några fåfänga visiter besökte jag i Arfvedsons sällskap kemisten William Allen och fann honom till min bestörtning i full inpackning for att följande morgon göra en resa genom Norge till Stockholm och därifrån till Petersburg i ändamål att på alla ställen, där goda skolinrättningar ej finnas, inrätta sådana efter den berömda Bellska metoden. Allen är en medelålders man af ett sjukligt utseende. Han är en ganska ryktbar kemist och idkar en vidsträckt och ganska lönande handel såsom drogist. Han hörer till den klass af hvad man i England kallar dissenters, som är allmänt känd under namn af kväkare. De svara i England emot vår Brödraförsamling men utmärka sig här mer från andra än Brödraförsamlingen hos oss. De hafva en särskild klädedräkt, bestående af en bonjour-rock af brunt kläde, något afrundad framtill, men med en enda knapprad, lång väst och korta byxor af lika kläde, grå redgarnsstrumpor, skor och låga hattar med rund kulle, men denna klädedräkt är vanligen oaktadt sin yttre enkelhet högst fin och ej sällan ganska dyr. De kalla alla människor du, svärja aldrig och utmärka sig i allmänhet såsom ärligt, idogt och välgörande folk. Deras kvinnfolk kläda sig alla på ett sätt men vanligen högst osmakligt och vämjeligt, likasom det hörde till deras religion att vara obehagliga i sitt yttre. Jag har aldrig kommit att göra bekantskap med någon kväkerska, så att jag ej vet, om de göra sig samma besvär för att vara obehagliga i umgänget.