Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
120
RESAN TILL ENGLAND 1818.

Deras hufvudbonad är af grått sidentyg eller mera sällan hvitt; den är ett slags hatt, hvars kulle är en skrynklig och veckad mössa. Sätt nu denna hatt på en i söndagskläder med snörlif, långt lif och linjeräta sidor hvitklädd piga på landet, där man ännu ej aflagt höga klackar på skorna, och vi hafva en kväkerska för ögonen.

Men jag återkommer till Allen, Han är en af de hederligaste människor jag känner. Få år hafva gått förbi, som han ej för allmänt nyttiga ändamål depenserat från 1,000 till 1,500 pund sterling. Redan då jag sist var i England, ifrade han mycket för skolor, har sedan kostat ganska mycket på deras inrättande i Frankrike och tänker nu göra detsamma i Norge, Sverige och Ryssland. Han reser i sällskap med några andra kväkare, hvilka synas hafva formerat en societet för inrättning af skolor. Jag har rekommenderat Allen till arkiatern Weigel och dr Sefström. jag hoppas, att Weigel gör Allen bekant med vår hedervärde Philipson, och jag ar säker, att däraf skall resultera något godt.81

Vi besökte sedan hr Farey, som visade oss sina geologiska kartor, hvilka voro af ganska stort intresse men tillåta ingen slags beskrifning. Farey hade fått i sitt hufvud, att granit bildas af lerskiffer och särdeles af den art, som engelsmännen kalla toadstone (grodsten, därföre att den har samma mörka färg som våra stora grodor, allmänt kallade klåssor). Farey ar onekligt en ganska förträfflig observator, ren och fri för alla förutfattade meningar, härledda från blind tro på någon viss teori. Englands geologer äro delade i två sekter, den stora och sämre är vulkanist, den mindre och bättre neptunist (Wernerianer), och några få klara hufvud bekänna, att ingendera af dessa åsikter är riktig. Farey ar verkligen en af dessa. Brande, chem. professor i Royal Institution, märkvärdig för det han sade åt Leopold von Buch, den störste nu lefvande geolog, att Tysklands bästa geologer ej kunde mäta sig med Englands, till hvilka Brande räknar sig, denne