Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121
7 AUGUSTI.

Brande skrifver i en nyss af honom utgiften bok, att gångar (Werners Gänge) alltid äro vidare nedtill än uppåt och hafva uppkommit på det sätt, att smält granit blifvit af underjordisk eld pressad nedifrån uppåt.82

Arfvedson och jag åto middag på ett så kalladt eatingshop, där man får endast roast-beef med potates och porter. Vår värd hade två rum för sina gäster; i det nedre var köket i samma rum med matsalen. Dit gå personer, som tro sig behöfva se på, huru köttbiten afskäres och stekes. I det öfre var köket i ett särskildt rum. Vår middag, bestående af en enda men tämmeligt tillräcklig portion stekt kött med potates och litet smörsås och ett halfstop ej buteljerad (d. ä. sämre) porter, kostade oss 2 rdr 24 sk. b:ko tillsamman (d. ä. 1 rdr 40 sk. rgds på person), och detta räknade vi ändå här att äta med hushållning.

Med den anledning, att vi under hemvägen sköljde ned den bittra portersmaken med ett glas sodavatten, skall jag nämna några ord om denna nu i England så ymnigt nyttjade, läskande och behagliga dryck. Jag har genom en för några dagar sedan gjord evaporation af litet sodavatten funnit, att kvantiteten af alkali nu är betydligt förminskad däri mot förr, så att det knappt håller mer än det jag brukar göra. Det finnes på alla värdshus, i alla bodar, där patisserier o. d. försäljas, och den törstige behöfver icke gä mer än 20 till 30 alnar, innan en lapp med stora bokstäfver säger honom, att där fås imperal, improved, highly carbonated etc. soda water. Det vanligaste är att sälja det på små men tjocka kvartersbuteljer, som äro öfverbundna med segelgarn och, i detsamma segelgarnet skäres af, skjuta korken ut med ett skott som af en elektrisk pistol, hvarefter vattnet störtas i ett stort glas och utdrickes under fräsningen. Det rifver i halsen såsom brännvin. Man har sedermera funnit på ett annat sätt att hålla det färdigt i apparaten och tappa det därur direkte åt den, som vill dricka. Man får då likväl ej se apparaten, utan i boden står en fyrsidig pelare af 12 tums sida och 1 ½ alns höjd.


Berzelius, Reseanteckningar.16