Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
172
UPPEHÅLLET I PARIS.

smälter och tänder sig och brinner. Så snart den börjar sluta, kastas mer in, och på det sättet får man ugnen att hålla sig het beständigt, eldningen fortfar utan afbrott. Den mesta syran samlas i första kammaren, som blir kokfärdig på 8 dagar, och mindre kommer i den andra, som blir färdig först om 3 veckor, och med två sådana kamrar gör man 300 skålp. syra i dygnet. Syran kondenseras först i blykittel och inkokas sedan i destillationskärl af

Berzelius Reseanteckningar sida 172.png

platina, hvarigenom 1213 besparas i konccntrationskostnad. Vid den fabriken jag såg, hade man 3 par kamrar och två små pannor af platina, som hvardera kunde innehålla 4 till 5 kannor och kostade tillsamman 9,000 fr. Då det händer, att syran ej växer i vikt på kamrarnas botten, har det vanligen lagt sig ett lag af svafvelblomma på dess yta; man sticker då in en raka och svänger om, så faller blomman ned.

Jag anser alldeles nödvändigt, att vi ställa till åt oss på detta sätt, sauf platinakittlarna, så länge en famn björkved fås för 4 rdr på Gripsholm.103 Men nog måste du hemställa [till] kompanjonerna att skaffa sig hem mera bly och