Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
176
UPPEHÅLLET I PARIS.

auditorierna, om jag ej verkligen där profiterade så mycket som jag gör.

Vädret är i allmänhet ganska vackert och väderleken så blid, att man ej skulle behöfva syrtut. Tyvärr tog jag till min för snart åtta dagar sedan; han blef bortstulen i förrgår afton på en konsert hos grefvinnan Lavoisier-Rumford (det är änkan efter Lavoisier och Rumford). Sedan har jag på dagen gått utan syrtut utan minsta olägenhet. I Gay-Lussacs lektion i förrgår hängde vi ut en termometer på väggen, som viste + 13° centigr., men detta är äfven här ganska ovanligt …

Jag skall i dag äta middag hos drottningen,105 hvarpå följer en liten bal, anställd för de båda kurirerna,106 som nu efter ett par månaders vistande i Paris återvända till det kära fäderneslandet. Jag tror, att de komma att se surare ut, då de fara ut genom bommen, än då de kommo in, som här ett ordspråk säger, att det sker med alla utlänningar, men jag kan försäkra dig, att med afdrag af den smärta, som kan orsakas vid känslan att här lämna vänner, till hvilka jag har stora förbindelser och som jag troligen icke mera lekamligen återser, skall jag vid tanken att återvända till det kära Sverige, hvars behag man bäst lär känna utomlands, fara ganska radierande ut genom tullporten. Sverige är så godt som något annat land, bättre än många, men svenskarne värdera det ej nog, just för det att det är Sverige …

Den 5 december.

God morgon bror! I går afton var jag på den omtalta balen. Stor var han icke, men han hade kunnat vara rolig. När Hennes Majestät icke dansade med själf, så var fjärde fruntimret en liten köpman ifrån Marseille, som heter Greslin och är en ganska putslustig figur. Damerna voro, utom H. M:t, grefvinnan Baker (född Ruuth), mademoiselle de Villeneuve (drottningens systerdotter) och fru Lambeaux, ett slags sällskapsdam hos drottningen. Dansörer