Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
185
MARS 1819.

detsamma som gul kis, kristallograferna till mycken hån, som ej kunna begripa detta. Jag finner det också ganska besynnerligt.117 Nu håller jag på med a) wavelliten, som ger mig mer göromål, än jag trodde, för att bestämma dess halt af flusspatsyra. b) Ett hos oss okändt fossil, kalladt plomb gomme, som består af lerjord, blyoxid och vatten samt svafvelsyrlighet.118 Jag ser ännu ingen reda däri c) Den kristalliserade gula uranoxiden är ett uranat af kalkjord, förenadt med vatten, och kommer att gå på kalkjordens familj.119 — Jämte dessa är jag sysselsatt att i sällskap med Dulong närmare bestämma vattnets sammansättning, än hittills skett; vid försöken öfver koboltoxidens sammansättning fann jag åter detsamma som förut, att vattnet måtte hålla mer syre, än vi trott, och kom att nämna det åt Dulong, som yttrade, att han funnit vätgasens egentliga vikt ringare, än Biot uppger. Detta gaf oss anledning att företaga en series af försök, som ännu ej är fullt slutad. Vi finna vattnet sammansatt af 88,94 d. syre mot 11,06 d. väte, hvilket skiljer på mer än ½ procent från de förra uppgifterna. Vätgasens egentliga vikt är 0,0695 och vikten af en partikel väte är 6,25 eller något ringare. Detta gör små ändringar i räkningarna i tabellerna, men som för de flesta fall äro för små att just behöfva särskildt iakttagas. Det är hufvudsakligast på ammoniaksalter och salter, som hålla mycket kristallvatten, som det är märkbart.120

Tryckningen af arbetena avancerar, och ingen dag går förbi, som jag ej har ett korrektur, hvaraf jag läser tre på hvart ark, och ofta har jag två om dagen. Det oaktadt blir tryckningen ej slut förrän i april. — En ny journal kommer att gifvas ut af ett sällskap lärda i Edinburgh;121 de hafva inviterat mig att skicka dem afhandlingar mot 10½ pund sterling tryckta arket, och jag har redan inhändigat för tre till fyra aftnars arbeten (n. b. med öfversättning af mina egna afhandlingar) 34 pund

Berzelius, Reseanteckningar.24