Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
208
GENOM FRANKRIKE TILL GENÈVE 1819.

hvarmed vi ville observera höjden, och vi hade gjort en observation i Clermont, en vid bergets fot och skulle nu trösta oss öfver vår utståndna möda genom ett bestämmande af bergets höjd öfver Limagnedalen. Barometern, som var efter Gay-Lussacs modell, var innesluten i en käpp och omgifven af ett mässingsrör, men oaktadt all denna omsorg var han ändå afgången, och vår observation blef ogjord. Detta kostade i synnerhet på Almroth, som ägde instrumentet och som hela tiden gladt sig åt att få göra denna observation. Puy de Dôme är det första berg, hvars höjd blifvit mätt med barometer af Pascal; det hade i detta fall varit roligt att kunna jämföra vår observation med hans och Ramonds,138 ehuru vår visserligen ej hade blifvit gjord med samma omsorg som den sistnämndes.[1] Där stodo vi nu på en rund, kanske 100 alnar bred kulle, skilda från åsynen af hela den öfriga världen och från bergets nedstigande sidor ungefär såsom på en liten jordplätt i den omätliga rymden. Gräset var halfalnshögt och skonadt af boskapen, som annars betar på sidorna. Inga träd växa på Puy de Dôme; den är slät med undantag af några få framstående klippor. Den har ofvantill ingen krater, ehuru hela dess massa är vulkanisk och dess form äfven är den af ett eldsprutande berg. Det är troligt, att innan den hann öppna sig, frambrast vid dess nuvarande fot en del af de ofantliga, flera fjärdedels mil breda och långa lavaströmmar, på hvilken den ser ut att vara ställd. Hela detta ofantliga berg utgöres af en enda stenmassa, som fått namn af domit,139 därför att den liknar ingenting annat Vi samlade däraf flera varieteter och funno på några ställen, där berget rasat, några mindre, vackra stuffer af järnglimmer, en titanhaltig järnoxid, som sublimeras i

  1. Clermont ligger 411 meter öfver hafvets yta och toppen af Puy de Dôme 1,477 meter. Vi hade således höjt oss 1,066 meter. VI jämförde barometerhöjden emellan Clermont och foten af Puy de Dôme och beräknade däraf, att den senare låg 240 meter högre än det förra; således hade vt därifrån uppstigit 800 meter eller något litet mer än ⅓ fjärdingsväg rakt i höjden, efter ifrån Clermont nästan precis 110 svensk mil.