Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/302

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
286
I CHAMOUNY OCH SCHWEIZ 1819.

begynte skaffa vattnen ett småningom skeende aflopp, och stadsborna, underrättade om faran, lämnade sina boningar två dagar innan öfversvämningen skedde. Under arbetena med isen brast hela dammen på en gång, och den fyllda dalen tömde sig i ett ögonblick med en exempellös våldsamhet.170 Vi hvilade oss ett par timmar i Martigny och inhämtade en dålig middag, hvarefter vår ledsven förespände en af våra mulåsnor för en jaktvagn och skjutsade oss långs Rhône-stranden i Wallisdalen till Bex. Det var ett härligt väder, lagom varmt, lugnt och belägenheterna, som omgåfvo oss, alldeles hänförande. Dalens botten är som de flesta af de schweiziska dalarna alldeles plan, och på sidorna uppstå tvärbranta, höga och af en sparsam vegetation betäckta berg. Bredden af dalen syntes utgöra en half fjärdingsväg på sin höjd. Knappt hade vi farit en halftimme från Martigny, förrän vt kommo till det ställe, där Trientfloden framkommer genom en spricka på berget af 4 till 5 alnars bredd och med lodräta väggar af 1,200 fots höjd.171 Ett par stenkast därifrån frambröt från höjden af det lodräta berget det bekanta vattenfallet Pissevache, som öfverträffade alla dem vi hittills sett i storlek och ovanligt utseende. Dess höjd är 100 alnar, och det stänker sitt regn utöfver landsvägen, minst 400 alnar rundt omkring. På förmiddagen från 9 till 11 skall man häri se cirkelrunda regnbågar, då solen skiner. Nu låg det i skuggan.

Vägen förde oss vidare emellan de höga bergen Dent du Midi och Dent de Morcles, hvilkas tandlika spetsar väl förtjänte sina namn. Vi foro igenom den vackra staden S:t Maurice, hvars belägenhet är högst pittoresk; dalen drager här så ihop sig, att endast staden och Rhônefloden få rum, och slutligen ha endast vägen och floden plats emellan bergen. Här är nu vägen byggd med en quai på sidan af det lodräta berget, från hvilket litet längre fram en klosterbyggnad (nu använd till andra behof) synes hänga ned. En hög bro med ett enda hvalf går nu öfver