Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/332

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
316
RESAN I TYSKLAND 1819.

namns skull Bohnenbergers astronomi och afhandling om differentialräkningen.194 Därefter gjorde vi visit hos statsrådet Kielmeyer, som förut varit chemiæ professor i Tübingen före Gmelin; han emottog oss ganska höfligt, men var för öfrigt en torr och trumpen man. Han tyckte ej om att ledas in på kemiska diskurser och proponerade oss att i hans sällskap bese den botaniska trädgården med dess drifhus. Den är ganska rik på sällsamma växter och synes underhållen med mycken kostnad och omsorg. Förre konungen195 hade där en stor matsal, hvari han ofta om vintertiden åt sin middag, omgifven af blomstrande träd och örter. Vi sökte sedermera lifmedikus Jäger och hans bror, dr Jäger, som ingendera fanns hemma, hvarefter vi gjorde en promenad omkring slottet och i parken. Slottet är en ganska stor och vacker byggnad, prydd med en mängd bildstoder. Förre kungen hade den osmaken att midtpå huset låta lägga en i trä timrad och förgylld kunglig krona med dess hyende på taket. Den skulle pryda en dom, men på en takrygg ser det sadellikt ut, och kronan är dessutom oformligt stor mot huset. Det ser ut, som var han rädd, att hans undersåtar skulle glömma, att han blifvit af Napoleon upphöjd till kungligt stånd och värdighet. Parken är oändligt vacker och ganska stor, så att det är en ansenlig promenad att gå den rakt till ända. Däremot är den smal, men öfverallt vårdad. Närmast till staden har den en stor bassin. En flodgudomlighet, man och kvinna, huggna i sandsten och i kolossal storlek af Dannecker, uppreser sig ur vattnet vid bassinens ena ända. En mängd hvita och några svarta svanor med sina röda näbbar pryda detta vatten. De svarta svanorna göra i synnerhet en förträfflig effekt. — Själfva staden Stuttgart är en af de vackrare jag sett och öfverträffar oändligt Karlsruhe. Husen äro höga, väl underhållna, byggda i en god stil, och för att bevara sandstenen, hvaraf de bestå, äro de merendels utpå målade med oljefärg.