Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
315
9 AUGUSTI.

förmärkt af dess inandning.192) Hans afhandling har fått stora priset i holländska vetenskapsakademien och skulle, så snart hon blefve tryckt, blifva mig tillskickad. Han hade gjort en god inrättning till att försäkra sig mot explosion af Newmans blåsrör med knallgas, som jag med hans tillstånd aftecknade för att eftergöra. Några instrument för ljusets polarisation voro också här långt enklare och mindre dyra än dem jag köpt i Paris efter Biots modeller. Boeckmann skänkte mig därjämte senare delen till det arbete, hvaraf han förut skickat mig den första tomen.193

Efter middagen besågo vi under aftonsången stadens stora och nybyggda kyrka. Den var ganska vacker, men man hade i stället för predikstol gjort en läktare öfver altaret, där prästen nu stod så godt som osynlig relativt till läktarens storhet och redan för långt bort från främsta bänkraden för att bekvämt höras. I bakre delen af kyrkan hörde man blott dofva eko. — Därifrån gjorde vi en liten tur omkring slottet och i parken. Den senare är rätt vacker, men liten. Slottet är en ganska enkel, men vacker byggnad. Kl. 4 återvände vi till Pforzheim, där vi passerade natten.

Den 9 augusti. Vi anträdde kl. 5 resan till Stuttgart, dit vi hade knappa fem svenska mil. Vi betade våra hästar i staden Vaihingen, ungefär på halfva vägen. Här hade de tyska studenterna utsatt ett riksmöte, där de från flera särskilda universitet skulle komma tillsamman och afgöra, hvad som vore att företaga med Tyskland till dess befrielse och sammanbringande under en gemensam styrelseform. Men württembergska regeringen, i tid underrättad därom, förböd deras emottagande, och mötet blef uppskjutet.

Vi ankommo till Stuttgart kl. 2. Efter måltiden besökte vi en bokhandlare, som sades vara svensk och hette Löflund. Men han befanns vara finne och hade i sin barndom kommit från Helsingfors till Tyskland, så att han ej förstod svenska mer. Jag köpte emellertid där för hans svenska