Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
320
RESAN I TYSKLAND 1819.

hr von Berg, som reste extrapost med fyra hästar, berättade, att han kom från Paris och att man där fått den nyheten, att Napoleon vore död. Vi hunno till aftonen Münchberg.

Den 16 augusti. Vi passerade Hof och sedan bayerska tullen, där våra pass viserades. Sedan vi inkommit i Sachsen, blefvo vägarna stycktals ganska elaka; det oaktadt funnos ganska täta bommar, där man skulle betala vägpenningar. Vi passerade förbi den vackra staden Plauen och hunno Reichenbach till natten.

Den 17 augusti. Vi passerade Zwickau, dinerade i den högfurstliga staden Lichtenstein, som har en ovanligt skön belägenhet och prydes af ett öfver densamma i sluttningen liggande, gammalt, men underhållet slott. Vi hade nattkvarter i Chemnitz.

Den 18 augusti. Vi ankommo middagstiden till Freiberg och begynte vårt vistande här med att promenera staden rundt omkring. Den är ej stor, omgifven af en mur med grafvar och flera torn; inuti är den tämmeligen väl byggd och husens utseende vårdadt. Man ser ganska litet folk på gatorna; i detta hänseende liknar den Falun. Inga bergverksanstalter synas i eller omkring Freiberg, och dock är staden på alla kanter underminerad af grufvor, så att redan då Banér i trettiåra kriget belägrade staden, så hade den genom dessa en fri kommunikation med omkringliggande land.200 Den har på södra sidan ganska vackra promenader, som äro väl beskuggade och slingra sig om vackra vattenbassiner.

Den 19 augusti. Vi sökte herrarne Lampadius, Mohs och Breithaupt men funno ingendera hemma. Lampadius gjorde om en stund visit. Han var sjuklig, bodde utom staden, men hade skyndat sig in, då hans fru skickat