Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
324
RESAN I TYSKLAND 1819.

troligt, att detta artificiella vin kommer att uttränga ganska mycket af det naturliga. Det har alldeles ingen smak af bärvin och skall säkert om ett par år ej kunna skiljas från det bästa vin af drufvor. Lampadius ämnar bereda sockret och sirupen af potäterna om vintern och sedan, då årstiden blir varm, sätta den i jäsning i stort. Det är besynnerligt, att jäst ej rätt väl befordrar jäsningen, utan att man måste betjäna sig af bär för att sätta massan i fermentation. Han ämnade äfven försöka infusion på russin såsom jäsningsmedel. Han viste oss vidare sin fotometer och några spår af sin nya metall wodanium samt det fossil, hvarur den fås, som man kallat en koboltmalm, men som ej gaf blå farg åt glas och som bestod af arsenik, nickel och wodanium. Han hade gifvit i kvintin af den nya metallen åt prins Fredrik, innan han riktigt hunnit studera dess karaktärer, och nu hade han intet kvar och visste ej heller, om mer af malmen stod att få.204 — Vi passerade aftonen hos Lampadius på en formlig supé. Vid bortgåendet togo vi afsked af Pfaff, som följande morgon ämnade resa åt Erlangen.

Den 21 augusti. Vi skulle se den Wernerska mineralsamlingen på förmiddagen, men jag hade fastnat för en migrän, som nödgade mig att snart vända om hem igen och lägga mig. På aftonen, då jag befann mig bättre, sökte vi åter prof. Mohs, som skickat oss kort; men vi funno honom ej.

Den 22 augusti. Vi sågo på förmiddagen i Wernerska mineralkabinettet metallerna och de ädla stenarna. Denna samling är den rikaste, vackraste och mest upplysande jag hittills sett. Den innehåller så kallade sviter af hvart species, hvilka utgöras af alla variationer i 1:o farg, 2:o kristallform, 3:o brott och 4:o derba former. Härigenom upptager hvart species en egen låda. — Eftermiddagen nödgades jag af ännu en sekunda migrän åter hålla mig inne.