Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
325
23 AUGUSTI.

Den 23 augusti. Vi fortsatte och slutade på förmiddagen att genomgå Wernerska mineralsamlingen. Den var ända till slut fullständig och rik med undantag af den klass Werner räknat till salter. Han hade en sådan obenägenhet för kemiens inflytande i mineralogien, att i denna klass, som af kemien ensamt kunde anordnas, hade han ej ens gjort några samlingar, då man undantager litet koksalt, och han yttrade i sina föreläsningar om denna klass, att den ej är mineralogi och att eleverna göra bäst att studera den på apoteket. Efter mineralsamlingen genomsågo vi petrifikatsamlingen, som intog tvenne skåp och var rätt vacker men dock, såsom numera publik, obetydlig. Vt besågo ytterligare modellkammaren för modeller af grufbyggnader och instrumenter samt den nya, för en del af det af Werner gjorda testamentet uppbyggda flygeln, hvari Wernerska boksamlingen och en samling af fysiska instrument skulle uppställas. Sedermera sågo vi det större auditorium, där Werner höll sina föreläsningar.

Enligt de underrättelser jag fått om denna bergsakademi, är dess inrättning ej väl öfverlagd. Den är en elementarskola för det teoretiska af bergsmannens hjälpvetenskaper, under det att den tillika undervisar i användandet på bergshandteringen. Härigenom uppkommer, att hjälpvetenskaperna, matematik, kemi och fysik, bli illa studerade på en ganska inskränkt skala, och sedan, när man kommer till användandet, så blir det ändå bara empiri, ty de teoretiska insikterna ha ej fått nog vidd. Vidare måste därigenom studenterna ligga här 5, 6 till 7 år, innan de hunnit göra både elementarstudier och deras användande, och staten nödgas hålla en mängd lärare, som den dessutom håller några mil därifrån vid universitetet i Leipzig. Genom alla dessa omständigheter inträffar, att akademien i Freiberg kostar mer och gagnar mindre, än den borde. L'école des mineurs i S:t Étienne syntes mig vara en bättre uttänkt inrättning. Sedan nu bergseleven är färdig i Freiberg, måste han för att vidare kunna användas