Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/346

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
330
RESAN I TYSKLAND 1819.

syntes själf vara artist och som utpekade de bästa styckena samt tillkännagaf, hvad vi egentligen borde beundra. Här äro åtskilliga rätt intressanta saker, såväl för sitt konstvärde som också för deras historiska värde. Det som i båda hänseenden mest fängslade vår uppmärksamhet, voro några stycken af Correggio, af hvilka det ena blifvit inköpt för två millioner(?) riksdaler, samt Rafaels madonna di Sisto, originalet till den bekanta förträffliga gravyren af Müller. Denna senare tafla, som jag tyckte mer om än om Correggios, hade dock kostat endast 17,000 dukater. Bland kuriösa konstsaker voro några utmärkt väl gjorda porträtter af gamla personer, där konstnären bemödat sig att med penseln lägga hvarje skrynkla af det åldriga skinnet på sin duk. Då detaljer af dessa porträtter fördes under mikroskopet, kunde man svårligen öfvertala sig oro annat, än att man verkligen betraktade skrynkligt människoskinn. Dessa porträtter voro tagna i ansiktets naturliga storlek.

Efter middagen vandrade vi kl. 3 till Blöde, som redan sökt oss på förmiddagen och af hvilken vi emottogos med uttryck af mycken vänskap och mycken tillfredsställelse med vår därvaro. Vi förpratade här fyra runda timmar, och det var mörkt, när vi återkommo i vårt logis. Vi gjorde hos Blöde bekantskap med dr Struve, en apotekare, som syntes hafva mycken kännedom i kemien och var en ganska intressant man. Han böd mig följande dagen att se ett försök med Réals press till beredande af extrakter samt ett med den nyligen uppfunna men dåliga Berlinska luftpressen.206

Den 26 augusti. Blöde kom att hämta oss kl. 9. Vi gingo till Struves apotek i staden, där Réals press nu stod uppställd. AB är ett cylindriskt kopparkärl af den storlek man åstundar. Struves hade denna form och kunde rymma 5 kannor. Det har i bottnen en sluttning mot midten, men obetydlig, och en kran tapp. Dess öfre