Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/360

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
344
RESAN I TYSKLAND 1819.

bättre bekvämlighet transportera oss igenom det på allt sätt obehagliga Preussen och sedan undvika bondkärran i Sverige. Nu fordrades att skicka en stor del af vår betydliga laddning med fora till Berlin och Stralsund och att i största hast göra denna ompackning, helst ett tillfälle till dess afsändande yppades med nästa morgon. Under det vi härmed voro sysselsatta, inträdde till vår stora glädje Almroth, återkommen från sin resa till München. Vi meddelade honom åtskilliga bref, som här väntade honom, men hvilkas innehåll alldeles förstörde hans glada lynne för den tid vi ännu hade att passera med honom här. Han hade nämligen däri fått underrättelsen om några af hans närmare vänners dödliga frånfälle.217 — Vi åto middag med dr Struve, som bjöd äfven Almroth, på das Link'sche Bad, ett stort värdshus på en ganska angenäm fläck vid Elbestranden ofvanför Dresden, där man ser Dresden, en del af de böhmiska bergen. Königstein o. s. v. Vi foro med Struve och Blöde dit i Arfvedsons nya vagn, som allmänt till pris och egenskaper af oss godkändes, hvilket särdeles fägnade den beskedlige Struve, som hjälpt Arfvedson med handeln. Vi skulle på eftermiddagen hafva gjort en promenad längre bort, men det begynte regna, och vi måste vända om till staden, där vi passerade aftonen med Blöde hemma på vårt rum.

Den 1 september. Ficinus gjorde mig en visit på morgonen, presenterade mig första häftet af mineralogiska sällskapets218 handlingar samt ett par stuffer af mindre betydenhet. Tillika begärde han få kollationera ett protokoll, som han ur minnet uppsatt öfver våra blåsrörsförsök förleden måndag, hvilket särdeles fägnade mig och hvarvid jag tillade åtskilligt, som han glömt eller som vi förut ej hunnit genomgå. Sedermera kom Blöde och förde oss till sitt mineralkabinett, som vi nu skulle sluta att genomgå, för att jag sedan i duplettsamlingen skulle utvälja hvad som passade mig. Ficinus var med en stund, och talet