Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/367

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
351
8 SEPTEMBER.

där en timme om hvarjehanda nytt och gammalt, hvarefter vi åto middag med Helvig på en restauration och fördrefvo tiden där med prat och drickning af stettineröl till långt in på eftermiddagen. Resten af dagen fördrefs med promenerande, hvarvid vi i synnerhet togo kännedom af Friedrichstrasse, som är den största gata i Berlin.

Den 8 september. Vi sågo universitetets mineralkabinett, som utgör en fil med prof. Weiss‘ boningsrum. Detta kabinett är det rikaste och bästa jag sett Naturligtvis kunde vi endast ganska flyktigt öfverfara det, emedan det hade fordrats minst en månads dagligt studium för att någorlunda gå igenom det. General Helvig, som här kom oss till möte, förde oss sedermera till apotekaren Schrader, en ganska skicklig kemist; vi kommo just i hans middagsstund, men han tog det oaktadt emot oss och visade oss åtskilligt, som ganska mycket intresserade mig. Bland annat en infusionspress analog med Réals och Rittershausens men vida enklare och där luften komprimerades, så att därigenom vätskan sammantrycktes. General Helvig åtog sig att låta förfärdiga en modell däraf, hvilken jag ock innan afresan från Berlin erhöll. Vidare visade han mig ett kristalliserande ämne, som han erhållit ur murklor tillika med en fet olja och ett talglikt ämne, hvilket hade mycken analogi med det, som bildas, då vattenångor ledas öfver glödande kol.222

Få e. m. gjorde jag med Helvig en promenad till Bellevue i Djurgården strax utanför Brandenburger Thor. På vägen gingo vi in i ett litet bredvid die Zelten liggande kabinett, där man för ett par groschen får se ett solarmikroskop och en camera obscura. Vi uppehöllo oss en halftimme vid solarmikroskopet. Man visade däri en droppe Spreevatten. Det var en värld af horribla odjur, somliga af en alldeles ryslig gestalt. Vidare visade man några salters anskjutning, som ingenting märkvärdigt presenterade. I Bellevue besökte vi professor Wolff, som