Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/372

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
356
RESAN I TYSKLAND 1819.

Den 11 september. Dr Mitscherlich studerade sin första timme på blåsröret. Ekström förde mig sedan kl. 10 till Cabinet d'anatomie et de zoologie, hvilka vi genomgingo. Walters samlingar i anatomien227 äro af ett stort intresse och tämmeligen väl uppställda, så att man kan utan att rubba dem betrakta de flesta af dem. Bland djursamlingarna voro i synnerhet fågelsamlingen och zoofyterna ganska rika. — Aftonen passerade vi hos Helvig med Erman, Weiss, Link, Tralles, Chaboso, Schrader, Seebeck, Ekström, Mitscherlich och slutligen ministern Altenstein. Jag fick här tillfälle att hos Altenstein rekommendera Mitscherlich till efterträdare efter Klaproth, hvars plats man för ett par år sedan erböd åt mig228 och som ännu står ledig. Ministern lofvade att hafva afseende på min rekommendation och betingade till en början, att Mitscherlich skulle få arbeta ett år hos mig i Stockholm.

Den 12 september. Söndag. Vi hade så varmt, att man omöjligen på förmiddagen kunde företaga något; den tillbragtes därföre hemma med Mitscherlich vid blåsrörsbordet. På eftermiddagen gjorde vi med Maule en promenad till Charlottenburg, ett kungligt lustslott beläget ungefar ½ svensk mil från Berlin. För att komma dit hyrde vi oss platser i ett af de flera slags åkdon, som på söndagseftermiddagarna gå fram och tillbaka emellan Brandenburger Thor och Charlottenburg och där hvar häst vanligen är fullt så lastad som någonsin i de så kallade pots de chambre, som gå emellan Paris och Versailles. Vi gjorde en liten promenad i Charlottenburgs vackra park, hvarefter vi besökte det härvarande spektaklet. Teatern är liten men ganska vacker, och salongen med smak men enkelt dekorerad. Man gaf några små pjäser, hvaribland ett par af Kotzebue. De spelande voro af samma trupp som på berlinska teatern. Det anmärkningsvärdaste af detta spektakel var det högljudda bifall åskådarne gåfvo,