Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/375

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
359
13 SEPTEMBER.

tyckt, att hälen blifvit något rakare, men den sneda gången på skorna ville icke gifva sig. Personer, som äro så svaga, att de ej tåla den starka inflytelsen af järntenens ledande kraft, nyttja ullsnörena på samma sätt som man använder järntenen. Under vårt vistande vid baquet‘en satt här blott ett enda fruntimmer, af hvilket vi erforo, att hon var en guvernant, att hon varit blind men blifvit af baquet‘ens inflytande åter seende samt att hon hade mycket ondt af nervplågor, som nu blifvit mycket stillade af magnetismen. Det var ej svårt att se, att nog behöfde hon magnetiseras, men att denna manipulation ej var den rätta. Jag lämnade detta hälsans och dess nya gudomlighets tempel med den önskan att någon gång få höra, att professor Wolfart blifvit hängd i en vederbörlig galge uch med vederbörligt starka hamptåg såsom en uppsåtlig bedragare.230

Härifrån gingo vi att besöka Helvig, som förde oss i en trädgård att äta vindrufvor. Man har i Berlin flera sådana trädgårdar, dit man kommer och får då för tämmeligen skäligt pris nyss från rankan afplockade drufvor, som vanligen täfla i godhet med de i Paris så kallade chasselas de Fontainebleau. Vi inhämtade af dessa drufvor en ansenlig portion, hvarefter jag med Ekström besökte geheimerådet Rudolphi, som hade inviterat oss att med honom supera på den så kallade måndagsklubben. Denna klubb är en ganska god inrättning. Ett sällskap af vetenskapsidkare och amatörer har öfverenskommit att hvar måndagsafton träffas på ett visst ställe för att umgås och äta tillsamman, och för att vara säkra om en riktig och tillräcklig matanrättning är det med matentreprenören så öfverenskommet, att han alltid får betalt för 12 personer, om de närvarandes antal går därunder. Här fanns ett gladt, godt och jovialiskt sällskap, och vi passerade vår afton på ett både roligt, intressant och lärorikt sätt.