Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/376

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
360
RESAN I TYSKLAND 1819.

Den 14 september. Jag gjorde med Mitscherlich en visit hos doktoren Wagenmann, som har en japaneringsfabrik, där han äfven bereder det så kallade moiré metallique. Han hade här gjort en inrättning att själf förtenna sina plåtar och hade funnit, att 1500 silfver eller 1200 koppar i tennet hufvudsakligen bidrog att göra förtenningen benägen till kristallisation. Med silfret var den till och med synbar utan syrans åtgärd. Han hade gjort många försök att blanda antimon, zink, arsenik o. s. v. till tennet. Hvar och en ger sin egen art af kristallfigur, men ingen så vacker och så användbar som den med koppar. Han hade ock försökt att förtenna kopparplåtar och beta i syror. Den moiré han däraf fått, hade ett eget men ganska vackert utseende; kristallisationerna hade utgått från centra och bildat stjärnformiga figurer af koncentriska ringar, som fortfarit att öka sig i vidd, till de råkade hvarandras periferier.

Jag var med Helvig inviterad till middagen hos guvernören i Berlin, grefve Gneisenau. Han hade själf blifvit befalld till konungen, och hans talrika samling af gäster, föga bekanta sig emellan, gjorde nu en rätt delikat middag nästan såsom på ett värdshus och aftroppade efter maten utan att afbida värdens återkomst. På aftonen förde Helvig; oss till sammankomsten af Gesellschaft naturforschender Freunde. Där föreföll ingenting märkvärdigt. Sällskapet hade en vacker mineralsamling, en fullständig samling af tyska fåglar och några obetydliga samlingar af djur och insekter. Jag gjorde här bekantskap med den gamle astronomen Bode och med Kluge, den ryktbare författaren af animala magnetismens historia, som likväl nu säges hafva alldeles öfvergifvit denna vetenskapsgren.231

Den 15 september. Vi hade på förmiddagen ett besök af Weiss, som bad oss for blåsröret undersöka några mineralier. Vi åto middag hos Hermbstadt, som anställt detta kalas för vår räkning. Vi sutto till bords i tre fulla