Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
367
ANMÄRKNINGAR.

långt ifrån händelsen, att fastmera Clément och Desormes redan 1806 i sin af Davy klandrade »Théorie de la fabrication de l'acide sulfurique» uttryckligen och med en tydlighet, som icke kan missförstås, beskrifvit just samma »artiga försök», med hvilket Davy år 1812 sökte underhålla sin svenske gäst. De yttra nämligen i den citerade afhandlingen ordagrant följande: »En mélangeant dans une vase transparent des différentes substances… du gaz acide sulfureux, de l'air et du gaz oxide nitreux… on voit l'oxide rougir, s'étendre dans tout l'espace, puis des fumées, blanches comme des nuages, roulent au travers du ballon, et se déposent sur les parois en cristaux brillans et étoilés… et si a ce moment on ajoute un peu d'eau, les cristaux d'acide se fondent avec grande chaleur, et le gaz oxide nitreux, redevenant libre, se change de nouveau en acide rutilant» etc. Annales de chimie LIX, 1806, s. 329.

16. Wollaston har sedermera beskrifvit detta experiment i uppsatsen »On a method of freezing at a distance», Philos. Transactions, 1813, s. 71.

17. Den här omnämnde Jacgues eller Jacob de Ron tillhörde utan tvifvel den ursprungligen holländska släkt, som på 1770-talet inkom till Sverige med en Jacob de Ron, grundläggaren af ett på sin tid bekant handelshus i Stockholm. Familjen uppgifves tidtals hafva varit bosatt i England. — Uhr var grosshandlare och yngre broder till den framstående bergsmannen Karl David af Uhr.

18. Sannolikt afses här den af Cimarosa komponerade operan Gli Orazi e Curiazi, uppförd första gången 1796 i Venedig på Fenice-teatern, där Catalani året förut gjort sin debut. Operan i fråga synes just vid denna tidpunkt ha stått på repertoaren i västra Europas metropoler; så uppgifves den hafva blifvit spelad i Paris 1813. För öfrigt finnas icke mindre än tre andra operor med samma eller liknande namn, nämligen af Bertoni (1746), af Zingarelli (1794) och af Mercadante (1830).

19. Berzelius hade tydligen i uppdrag från Vetenskapsakademien i Stockholm att för dess räkning anskaffa ett antal felande årgångar af Philosophical Transactions of the Royal Society of London, ett uppdrag, som han äfven med framgång synes hafva utfört.