Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/387

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
371
ANMÄRKNINGAR.

36. Vattnet i Clifton hotwells är enligt Lersch (anf. st. s. 1275) utan lukt och smak och innehåller på 10,000 delar 2,65 d. kalciumkarbonat, 1,26 d. gips, 1,19 d. klornatrium o. s. v. Det är väsentligen fattigare på upplösta beståndsdelar än Bath-vattnet.

37. Sir Francis Burdett, bekant engelsk whig-politiker, hade vid denna tid hufvudsakligen gjort sig känd såsom ifrig oppositionsman och bekämpare af Pitts politik. År 1810 hade han under några veckor hållits fängslad i Towern. Verkade sedermera kraftigt för katolikernas emancipation och parlamentsreformen samt öfvergick mot slutet af sin lefnad till tories. Berzelii omdöme om honom är antagligen starkt påverkadt af hans politiska motståndare.

38. Den i synnerhet på Pearsons sida ganska ordrika polemiken mellan honom och Marcet återfinnes dels i Nicholsons journal, bd 31—33, dels i Fhilosophical Magazine, bd 39 och 40.

39. Ekeby församling af Linköpings stift, där Berzelii styfader Anders Ekmarck var kyrkoherde.

40. Berzelius använder ofta skämtsamma öknamn på sina närmare umgängesvänner. Sålunda kallas Pontin omväxlande »Stina-Lisa» och »Ponte Corvo», Hochschild får heta »Trissotin», Mosander »pater Moses» o. s. v. Äfven det här förekommande »Jekus» hör uppenbarligen till samma kategori. Hvem därmed åsyftas är osäkert; möjligen promotionskamraten J. I. Ekström, med hvilken Berzelius under sin vistelse i London bevisligen stod i brefväxling.

41. Trots Voltas och Berthollets utredande undersökningar öfver sumpgasen synes denna ännu i början af 180-talet ofta ha förväxlats med vätgas, en kvarlefva från äldre tiders uppfattning, då alla brännbara gaser betraktades såsom en enda »luftart».

42. Gay-Lussacs åsyftade analys af salpetersyran återfinnes i Mémoires de physique et de chimie de la société d'Arcueil, II (1809) s. 253; den hade gifvit till resultat 69,488 % syre mot 30,519 % kväfve. Berzelius fann sedermera i ganska noggrann överensstämmelse med Wollastons beräkningar 73,575 % syre och 26,425 % kväfve. Att här talas om