Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/416

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
400
ANMÄRKNINGAR

därföre att mala mjöl af trädarter att däraf bereda ett slags bröd och uppgaf, att han därmed gödt svin.

190. Förmodligen Gmelins äldre styfsyster Johanna Veronika, född i Tübingen den 22 september 1775, död i Calw den 22 april 1836; gift 1792 med en köpman Georg Jakob Zahn i Calw. Hennes föräldrar voro dr Christian Gottlob Gmelin, apotekare i Tübingen, och Christina Veronika, född Gmelin.

191. Wildbadervattnet innehåller i själfva verket på 10,000 delar endast omkr. 5,6 delar fasta beståndsdelar (företrädesvis klornatrium och natriumkarbonat), medan t ex. karlsbader- och vichyvatten innehålla 10 gånger så mycket. Gmelins jämförelse med regnvatten är dock tämligen öfverdrifven, enär dettas halt af fasta ämnen på sin höjd plägar uppgå till något öfver 0,1 på 10,000.

192. Förväxlingar mellan koloxid och gasformiga kolväten hörde ännu vid denna tid på grund af gasanalysens outvecklade ståndpunkt icke till ovanligheterna. Boeckmanns ifrågavarande afhandling är tryckt på holländska i Haarlemer akademiens forhandlingar VIII, 1817, s. 161—226.

193. Så vidt utgifvaren kunnat finna, har Boeckmann aldrig publicerat något arbete i två tomer. Antagligen menas här hans »Versuche über die Erwärmung verschiedener Körper durch die Sonnenstrahlen, Karlsruhe 1811», och »Versuche über die Wärmeleitung verschiedener Körper. Karlsruhe 1812». Titlarnas snarlika ordalydelse gör det lätt förklarligt, att Berzelius i hastigheten uppfattat dessa båda skilda arbeten som delar af ett och samma.

194. Bohnenbergers »Astronomie» (som innehåller en beskrifning af reversionspendeln) är tryckt i Tübingen 1811, hans »Anfangsgründe der höheren Analysis» likaså.

195. Friedrich I, som tre år förut aflidit.

196. Il torso di Belvedere, den berömda, från Apollonios härrörande Herakles-torson i Vatikanen.

197. Se anmärkning 204.

198. Journal für Chemie und Physik, utgiften af dåvarande professorn i Erlangen J. S. C. Schweigger, och Repertorium der Pharmacie, utgifvet af professorn i München J. A. Buchner.