Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/418

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
402
ANMÄRKNINGAR

206. Med »berlinska luftpressen» menas antagligen den af Romershausen kort förut (181S) upptäckta och patenterade s. k, aerostatiska pressen, i hvilken lösningsmedlet med tillhjälp af en luftpump pressas eller suges igenom det ämne, som skall extraheras. Äfven Réals press tyckes f. ö. icke i längden hafva motsvarat de förväntningar man till en början ställde på densamma. Så yttrar Berzelius själf i 3:e upplagan af sin tyska lärobok på tal om denna apparat: »Man erwartete viele Wirkung von dem Druck bei dieser Art von Maceration, aber es hat sich gezeigt, dass er hierbei wenig wirkt». Lehrbuch der Chemie X, s. 464. Dresden 1841.

207. Härmed torde åsyftas det förhållandet, att Kungsträdgården, som under den gustavianska tiden utgjorde ett omtyckt förlustelseställe för allmänheten, under Karl XIII:s och de första åren af Karl XIV Johans regering genom trädens nedhuggande och gräsmattornas undanrödjande allt mera antog karaktären af ett sandigt torg. Karl XIII:s torg blef ock från 1822 dess officiella benämning.

208. Friedrich August I (III), som 1S07 erhöll konungatitel, blef redan 1763 kurfurste och kunde således 1813 fira sitt 50-års jubileum som Sachsens regent.

209. Af Blödes öfversättning utkom första delen 1820. Ofversättarens samma år timade frånfälle hindrade emellertid verkets fortsättande.

210. Nollets »Leçons de physique expérimentale», 6 vol. och »L'art d'expériences», 3 vol., hvilken senare utkom i flera upplagor, voro ännu i början af 1800-talet allmänt kända och använda.

211. Den Blumhofska öfversättningen af Berzelii lärobok utkom 1816 på Barths förlag under titeln »Elemente der Chemie der unorganischen Natur» men befanns vara så felaktig, att Berzelius bos förläggaren påyrkade dess makulerande, som ock sedermera verkställdes. Barths mellanhafvande med Broling torde hafva varit af liknande art. Möjligen gällde det här en tysk upplaga af den senares »Resa i England»; en sådan utkom i alla händelser några år senare (1825) i Giessen på Ferbers förlag, öfversatt af samme Blumhof under titeln »Bemerkungen auf einer Reise durch England».