Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

nitrater och nitriter.42 Wollaston skänkte mig, sedan Howard och Girard gått, ett stycke rhodium om 10 til) 12 grammers vikt samt en stor kristallmassa af murias natrico-rhodicus43 med begäran, att jag icke skulle låta någon af de engelska kemisterna veta kvantiteten, emedan ingen af dem fått så mycket, och skulle [de] kanske däraf finna sig stötta.

12 augusti. Onsdag. Jag köpte på förmiddagen några engelska kemiska böcker t. ex. Aikins dictionnaire, Johnsons verk om animaliska kemien, Henrys Chemie, hvilka tillsammans gingo till 10 pund sterl.44 Jag åt middag hos Brunmark och följde med Brunmark, dess fru och stadsmäklaren Sandmark till vauxhallen på aftonen. Det var ett ganska briljant, om jag så får säga, spektakel. En tämmeligen vidlyftig trädgårdspark var illuminerad med glaslampor af flera olika färger och upphängda i figurer, alla så tätt, att man hvar som helst i trädgården hade full dager. Flera ganska briljanta rum voro på sidan af trädgården inredda for supé och för dans. Och öfverallt i trädgärden fann man dukade bord, där de kunde stå utan att vara i vägen. Vi kommo dit kl. 9. Man gaf då musik, sång, ackompanjerad af operans orkester, hvilket likväl gjorde föga effekt i anseende till bristen af väggar, hvilkas reflektion af ljudet förlänger intrycket däraf i åhörarens öra. Efter hvarjehanda schöne rariteten, som i differenta partier af trädgården blefvo visade turvis och alltid tillkännagåfvos med en klocka, när de begynte, blef slutligen ett ganska godt och väl exekveradt fyrverkeri, som gaf pjäs på pjäs utan mellanskof och varade en halftimme. Till alla dessa lustbarheter rusade folket med en häftighet och ett stoj, precis såsom då man öppnar en dammlucka. Efter fyrverkeriet kom dansen. Vi togo då in i ett af rummen, där vi haft den försiktigheten att utse ett bord åt oss, och gjorde där en liten supé. Efter maten gingo vi åter några turer i trädgården att bese dansen. Denna dans är tämmeligen