Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
65
1, 2 SEPTEMBER.

gör den till vinolja, och ännu större mängd syra producerar oljbildande gas, som håller minsta kvantiteten kol.53 Slutligen lofvade han att i nästa lektion tala om bestämda proportioner, och med en half snegling på mig sade han, att man i senare tider trott sig göra upptäckter i den vägen, men att endast försöken, hvilka han väl ville medge voro ingeniösa, kunde kallas nya och att saken var länge bekant och redan af hans lärare (om jag ej minns orätt) Fordyce på ett afgörande sätt framställd, ehuru den blifvit af hans samtid öfversedd. — Jag frukosterade med Pearson och fru Lowry. Därvid frågade mig Pearson, hvad jag tyckte om hans teori om eterbildning; jag sade honom, att den var motsatsen af hvad alla andra tro, och mot hvad man kan sluta af försöken, som visa, att eter håller mera kol än alkohol och därigenom brinner med rök eller åtminstone kan fås att ge sot. Jag hänviste honom till Saussures analys och yttrade, att Fourcroys förklaring af eterbildningen, ehuru ej nöjaktig, var likväl den sannolikaste vi hittills hafva.54 Då Pearson ville låta mig förstå, att han kände men ogillade Fourcroys teori, ådagalade han för mig, att han nu för första gången tog notis däraf. Jag följde Pearson än en gång till hospitalet och gick därifrån hem, där jag fann bref från Sefström Lagerhielm och Pontin. Jag dinerade hos Pagliano och gick efter maten till Cary, där jag köpte ett sammansatt mikroskop, som kostade 2 pund 5 shillings.

1 september. Tisdag. Försöken fortsattes hos Marcet. Jag dinerade hos Pagliano och passerade aftonen med Engström på Haymarket theatre.

2 september. Onsdag. Jag gjorde en visit hos Nicholson och lämnade honom början af min franska öfversättning af den afhandling, som sist är införd i K. Vetenskapsakademiens handlingar. Därefter gjorde jag visit hos Brande, som visade mig ett lyckligt försök att med alkali skilja

Berzelius, Reseanteckningar.9