Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

100

har en graf tillhörig grefl. slägten Lantingshausen. — Af fornminnen omtalas, utom nämda hällristning, runstenar vid Tible, Tranbygge, Granhammar, prestgården, 2 vid Thorsätra, 2 vid kyrkan; samt bautastenar vid Svedjestad nära Tible.

Gårdar: Örnäs vid den derefter benämda sjön, 1 mantal frälse säteri, med det nordligare belägna Wiby, 1 12 m. ladugård; det förra har före 1683 tillhört slägterna Bjelke, Oxenstjerna m. fl., det sednare De la Gardie; båda sedermera Silfvercrantz till 1712, Gyllenstjerna, och egdes 1849 af gr. Lantingshausen. — Granhammar, östligare vid den derefter uppkallade viken, 1 m. frälse säteri, af gammalt tillhörigt slägten Örnflycht inpå 1600-talet, derpå Rosencrantz, o 1724 v. Fersen, 1849 gr. Lantingshausen, som dertill egde 4 34 mantal. — Tibble, inåt landet, 1 m. fr. säteri (med Lerberga och Svedjestad), synes hafva tillhört före 1683 slägterna Rosencrantz och Posse, derpå Berendz, Silfvercrantz och Gyllenstjerna till Örnäs, slutligen v. Fersen och öfriga sednare egare till Granhammar; derunder hör ock numera Garpebo, 12 m. sk., som på 1600-talet tillhört slägterna Oxenstjerna, Soop, i sednare tider Freidenfelt. — Sundby, nordligare vid Skarfven, 1 12 m. säteri rusthåll, förekommer som herresäte 1308, tillhörde o. 1600 slägten De la Gardie, i början af 1700-talet Strokirck, sednare gr. Lantingshausen, 1825 och 1849 frih. Rålamb. Härtill lyda Örsta, 12 m. frälse säteri, Nible, 1 m. skatte, och andra 3 58 m. — Jällöfsta, ännu nordligare vid samma vatten, 12 m. frälse, med underlydande 12 m. frälse och tegelbruk, förekommer på 1300-talet under namn af Gieltaløsta, hörde 1631 under Sundby, har i nyare tider tillhört Iserhjelm o. 1825, Ljunglöf, gr. Lantingshausen, 1849 frih. Rålamb. — Thorsätra, nordligast, nära Skarfven, 2 m. frälse säteri; med tegelbruk vid sjön, och väderqvarn; har tillhört slägten Oxenstjerna, sednare Iserhjelm o. 1740, af Robsahm 1825, Hård, Brandenburg, Weigel 1847, egdes 1849 af Grönvall. — Tranbygge, vester ut vid det vattendrag, som kommer från Lejondalssjön, 1 m. fr. säteri, 1 frälse, samt qvarn, synes förekomma 1286, har i nyare tider tillhört slägterna Oxenstjerna, Hägerstjerna o. 1724, von der Noth o. 1740, Iserhjelm o. 1783, Riben o. 1825, egdes 1849, med tillhörande 1 m. frälse, af gr. Lantingshausen. — Prestgården, invid kyrkan; 1 14 m. krono.