Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


medelhöjd beräknas, för olika socknar, från 30 till 300 fot, det sistnämda utan tvifvel för högt tilltaget.

Af de vatten, som inom eller ifrån detta län utgjuta sig i hafvet, är det vestligaste helt obetydligt, kommer från sjön Trosken i Gefleborgs län, och utgår genom yttersta hörnet af Elfkarleby socken i Örbyhus härad, vid Harnäs masugn. Dernäst följer den ansenliga Dalelfven, som under sitt nedersta lopp från Hedesundafjärden, ungefär 3 mil långt, går igenom nämda härad i rigtning mot nordnordost. Den bildar flera sjöar, sönderdelade af öar och holmar, eller skiljda från hvarandra genom forssar, och ända till Elfkarlö bruk omgifna af lågt land, som öfversvämmas, till större eller mindre vidd, under de tre gånger om året inträffande flodtiderna: nemligen Bäckfloden efter islossningen i de närmaste bäckarne, dernäst Dalfloden från åarne i Dalarne, och slutligen Fjällfloden från de aflägsnare fjällen vid Norges gräns. Nästan hela elfvens område inom länet, af knappt en mils bredd, är emellertid ett slags högland: vattnet sjelf har nemligen vid Söderforss bruk 173 fots höjd, i Untrafjärden 153, ofvanför forssen vid Marma 108, ofvanom Elfkarlö bruk 104, nedom Tanforssen 73, ofvanom Elfkarleby fall 63, och nedom detsamma 12 fot. Här förenar sig elfven till ett helt, af inskränkt bredd, men delar sig åter, en half mil längre ned, vid sitt utlopp i hafvet, kring några holmar. Man kan räkna till dess område en mindre del af Tierp, hela Söderforss och större delen af Elfkarleby socken, alla i vestra delen af Örbyhus härad.

Från Wåla härad af Westerås län, och sjön Temnaren vid dess gräns, kommer Tierps-ån, går först åt nordvest genom kärr, derpå mest åt nordost, mottager flera små tillflöden, äfven från träsk, kring Tösjön, Wisjön och Wiggen, Träsksjön och Sandbysjön, alla i vester, drifver tvenne jernbruk, utom andra vattenverk, och utgår vid Carlholms bruk i Wesslands- eller Löfstafjärden, efter ungefär 4 mils lopp inom detta län; till dess flodområde hörer hufvudsakligen midten af Örbyhus härad, eller Tierp, Tolfta och Wesslands socknar,