Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

142

förnämsta gård. Det utgör nu med Fröslunda ett regalt pastorat af 1:sta klassen. En kyrkoherdes namn förekommer från 1326. Kyrkan är gammal, bygd af sten, med torn, reparerad 1741 och 1827. Åtskilliga af dess tillhörigheter äro skänkta af egarne till socknens herrgårdar, och till Hamra i annexet.

Gårdar: Wrå, s., 1 mantal frälse, tillhörde 1849 Edman. — Hormesta, n. o. 58 m. frälse säteri, 78 frälse, har tillhört slägterna Landsberg på 1600-talet, Snallenberg o. 1708, Ehrenstjerna 1741, Ehrenhjelm 1750, m. fl., 1825 och 1849, jemte o. 4 mantal, v. Post. — Landsberga, egentligen Lagunda, f. d. Lagundzberg, 10 m. krono säteri, tillhörde o. 1286 ett riksråd, skall sedermera ha varit erkebiskops afvelsgård till 1527, förlänades derpå af kronan till enskildta frälsemän, hvaribland N. Tungel, indrogs åter af K. Carl XI, och är nu boställe för öfversten vid Uplands infanteri-regemente. — Prestgården, vid kyrkan, 2 m. krono.

38. Långtora socken, mellan Biskopskulla i öster, Herkeberga i sydost, Wårfrukyrka i sydvest, Hernevi af Westerås län i vester, samt Örsunds-ån i nordvest och norr mot Thorstuna af samma län, och mot Nysätra, upptager 0,238 qv. mil land. Den är mestadels en skoglös slätt, sluttande åt norr, omvexlande med spridda bergkullar, slutligen sank ned emot ån, till hvilken ock ett mindre vattendrag går från sydöstra trakten; ett annat går vester ut till Wårfrukyrka, och genomskär den här från norr till söder strykande Enköpingsåsen. Rådande jordmån är dels lera, dels svartmylla, vester ut sandblandad; åkerbruk är nästan uteslutande näring. Hemmantalet är 42 oförm., 36 18 förm., hvaraf 23 58 skatte, 7 18 krono, 5 38 frälse. Folkmängden år 1840 var 618, på 129 hushåll, år 1848: 608. — Öfra landsvägen från Upsala till Westerås, i vestlig rigtning från Biskopskulla till Hernevi, är här tillika väg mellan Stockholm och Sala, tills den sednare, bortom kyrkan och Långtora gästgifvaregård, 3 14 mil från Upsala, 7 34 från Stockholm, viker af åt nordvest, äfven till Hernevi; från samma ställe utgå andra vägar, åt sydvest till Enköping, hvarifrån afståndet är 1 mil, åt sydost till Herkeberga, åt nordost till Biskopskulla.