Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11

åt nordost och bildar Tåsjön, förstärkes ytterligare från norr, böjer sig åt öster, och går genom Stamsjön, som mottager Wiksjöns vatten från söder, samt genom norra ändan af Ginningen, allt på gränsen till Närdinghundra härad, hvarifrån ock flera tillflöden komma. Från sistnämda sjö tager ån snart en nordlig rigtning, förstärkes från Mörtsjön i vester, bildar under en mils väg gränsen mot Frösåkers härad af Stockholms län, upptager Gimo bruksdamms vatten, äfven från vester, och ej utan sammanhang med Österby-vattnen, och går slutligen in i nyssnämda härad. Hela dess lopp inom Upsala län är ungefär 4 mil långt, flodområdet 2 mil långt och lika bredt, omfattande, med en beräknad medelhöjd af 180 till 300 fot, hufvudsakligen Stafby, Tuna, Alunda, Morkarla, Ekeby och Skefthammars socknar, alla af Olands härad. — I länets östligaste hörn, bortom Olands å, der den går ut ur Ginningen, ligger slutligen en del af den långa sjön Wellen, på gränsen till Närdinghundra härad, genom hvilket den har sitt utlopp.

Af ofvanstående synes att Upsala län har en stor mängd vattendrag, men, som redan antydt är, alla utom Dalelfven af obetydlig vattenmassa, långsamt framflytande genom sanka skogsbygder eller på öppna slätter, och med ett högst oregelbundet lopp, i ofta vexlande rigtningar; så att landets hela höjd- och dal-system är utan skarpt bestämda drag, likasom utan ansenliga dimensioner. — Ej beroende af detsamma, fastmera i ofta motsatta rigtningar, men mera reguliert, och med ej mindre betydenhet för de särskildta orternas naturbeskaffenhet, gå flera sandåsar igenom länet; mest från norr till söder. Den betydligaste kommer från Gefleborgs län, afbrytes af Dalelfven vid Elfkarleby, går åt sydost tvärt igenom hela Örbyhus härad; mötes vid Tierps kyrka af en gren från Wesslands socken i nordost, och vid gränsen till Norunda af en annan från Tegelsmora och Wendels socknar; fortgår tvärt igenom sistnämda härad till östra ändan af Bälings, och den vestra af Waxala, der åter en gren möter utefter Fyrisån, ifrån Tensta socken; följer derpå nämda å på vestra randen, bildar Kungsparken vid Upsala, och går