Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151

Gårdar: Eke, s. v. nära kyrkan, 1 mantal frälse säteri, med Forssa, n., 1 34 m. berustadt säteri, har tillhört flera slägter, hvaribland Liljeström, Duwall o. 1740, Bergenstjerna o. 1770, Fredenherg 1825 och 1849. — Sunnanå, n., 58 m. frälse säteri, med qvarn, har tillhört slägterna Flemming, Tigerhjelm o. 1740, sednare Westerling 1825, Sahlin 1849. — Filke, n. o., 1 m. skatte rusthåll, egdes 1825 af Bergenstråle, 1849 af Dahlborg. — Ekbolanda (eller Iblanda, Skebolanda), n. o., 1 m. berustadt säteri, tillhörde slägten Nordenstedt o. 1741, sednare Winbom 1825, Willén 1849. — Prestgården, i kyrkobyn, 1 12 m. krono. — Focksta qvarn, s. — Namnen Eca, Forsa, Philet, Ecabolsa m. fl. förekomma redan 1220, en del åter 1316.

47. Tibble socken, längre upp vid Säfva-ån, och tvärtöfver häradets hela bredd, mellan Gryta, Hagby och Wänge i sydost och öster, Åland och Järlåsa i norr, Österunda i vester, Nysätra i sydvest, upptager 0,577 qv. mil land, 0,020 vatten. Utom nämda å, som går genom östra delen åt söder och sydost, hör ock hit, i vester, den öfra grenen af den i Nysätra s. k. Lillån, med Lill-, Strand- och Stennäs-sjöarne, samt dess östliga tillflöde från Lind-, Säter- och Ram-sjöarne; längst i sydvest ligger Degermåssen. Med denna socken börjar den mindre odelbara, och äfven mindre uppodlade och bebodda delen af häradet, nästan blott kring vattendragen jemn och bördig, annars bestående af berg- och skogsmark, å de låga men breda åsar, som skilja vattnen från hvarandra, eller från de närmaste orternas. Jordmånen är derföre ock olika, än lera, än sand och mojord; och jemte åkerbruket intaga skogs- och ängsbruk samt fiske något större rum, än i de sydöstligare socknarne. Hemmantalet är 42 18 oförm., 33 78 förm., hvaraf 9 12 skatte, 4 14 krono, 20 18 frälse. Folkmängden år 1840 var 720, på 138 hushåll, år 1848: 742. — Förnämsta vägen går från Tibble till Åland, på Säfva-åns östra sida, förbi kyrkan, som ligger 2 12 mil vester från Upsala.

Thigbili nämnes 1314 såsom hörande till Hagund, Thybyle i Ullarker heter det i ett bref af 1317; det brukar ock kallas Skogs-Tibble i motsats mot Tibble i Håbo härad. Det